Hổ trợ trực tuyến

Mr. Khang Skype Me™!
khang@ansgroup.asia
0909394591

Lượt truy cập

Đang online 4
Lượt truy cập 2233021

Danh mục sản phẩm

Bộ mã hóa xung, bộ giải mã xung Encoders Show items

F019072 Van giảm áp Niezgodka

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

373087-045-JIE Hộp số JIE/ HAARSLEV

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

FGH 14 Bộ mã hóa gia tăng Huebner Giessen

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

10BRS40n8 Bộ truyền động Flowserve

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

UNA 45HL/ UNA 45HR Bẫy hơi phao Gestra

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

​0006102 Type HG-220 Bộ gia nhiệt ELMESS

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CLS54-ACS1022 Cảm biến E+H

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

WPMZ Đồng hồ đồ họa Watanabe

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

LSB-111BAT2 Hộp sáng Halogen Tsubosaka

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

267068 Đèn chiếu tuyến tính R.Stahl

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

SAIC 11F 1400 MAIN PCB ShangHai

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

FG 2 AKK Optical encoder Huebner Giessen

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

FMU90-R11CA262AA1A Transmitter E+H

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1769-IF8 Module Allen-Bradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

MAG Ex Encoders Huebner Giessen

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

FG 2 AKK Optical encoder Huebner Giessen

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

BT200-N00 Brain Terminal Yokogawa

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

3051T Pressure Transmitter Rosemount

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

SMH823003814S2I64B94 Motor Parker,

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

K3G280-RR04-H9/ centrifugal fan EBMPAPST

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

LTJ31 Level Transmitter Clake Fololo

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

ACS580-01-088A-4 Inverter ABB

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PN7809 Pressure sensor IFM

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

BTL011F BTL5-E10-M0800-B-S32 Sensors Balluff

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

LSB-111BAT2 Halogen Light Tsubosaka

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

COV582M-10033 Encoder TR Electronic

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

03-1254-DC-S LED Beacon Unilux

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Allen-Bradley 1756-L71 Controller

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

150-C85NBR Controller Allen-Bradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

8.A020.A532.1024.9001 Encoder Kuebler

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

VDB 14B/2 monitoring amplifier Leuze

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

TA-U65HT Inverter U-Drive TAE

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

2444KZMT3K030 speed and position sensor Lenord

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

AMP 41K-1315 Absolute encoder Hubner Giessen

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1756-L73S Controller Allen-Bradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1756-L72 Controller Allen-Bradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1756-EN2T Module Allen-Bradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

51199932-200/51303940-250 Module Honeywell

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Compressor SZ300-Máy nén khí SZ300 DANFOSS

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

BZP052013RD--165R Gear pump Steimel

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1756-EN2TR Module Allen-Bradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

ACS580-01-169A-4 Inverter ABB

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

FMU90-R11CA262AA1A Transmitter E+H

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

490-00006 IV-20 Distributor Box TR Electronic

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Top Load Tester hãng Semadeni_KI-092

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

TR-0025 Potentiometer Novotechnik

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

XNX Gas Detector Honeywell

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CP2715-0010 Panel PC Beckhoff

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CEV65M-00444 Absolute Encoder TR Electronic

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

2711P-RDT12C Terminals Allen-Bradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

440DR-2022-2120 Electronic Switch Metrix

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

IV-20 Distributor Box TR Electronic

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1756-L72 Controller AllenBradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

IGT203 Inductive sensor IFM

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

103-602MP0000C ACTUATOR KINETROL

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

HMP110 M00A0C1B0 RH- and T- probe Vaisala

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

UPR90021010000 Process Indicator Dynisco

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

2711P-T10C4D8 HMI Allen-Bradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1783-RMS10T ETHERNET SWITCH Allen-Bradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PM864AK01 Processor Unit ABB

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

ETOS-100SX-E04 Industrial Network Server AC&T

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

VTV12A Vibration transmitter IFM

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CM442-AAM2A4F210A+AA transmitter E+H

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

25B-D017N114 AC Drive ABB

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

2SA7553-0CE00-4BB4-Z Rotary Actuators SIPOS

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

MW-44E-TC1-ASP Probe sensor Anritsu

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

QDH81M-00001 Encoder TR Electronic

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

570505 Magnetic safety gate PILZ

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

A-85.420.560 Oxycon On-line Silica Swan

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

MW-44E-TC1-ASP Probe Anritsu

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

8800DF040SA1N1D1E5M5Q4 Flow Meter Rosemount

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

RTC Rodless Cylinder Rexrorth/Aventics

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1029788 distance sensor Sick

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

T3C 315L2-6 AC Induction Motor TECHTOP

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

DTXB-500 Máy đo lực căng Hans-schmidt

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Microwave module μ-ICC 2.45 Promtec

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PD1P1 PH Sensor Hach

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Towa Seiden HL-400-Z

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

AMP 40 Encoder Hubner Giessen/Huebner Giessen

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

R480155390 Rodless cylinder Rexroth/Aventics

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

8800DF040SA1N1D1E5M5Q4 FLowmeter Rosemount

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CLD134-PCS138AA1 Conductivity measuring E+H

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

5H3B50-AAIBAEAFBAFFAS0AA2 Flowmeter E+H

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

FMU41-1NB2A4 Compact transmitters E+H

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1029788 Distance sensor SICK

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

6214GBZMV100 Pressure Switch CCS

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CEV65M-00444 Absolute Encoder TR Electronic

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

DTXB-500 Tension Meters Hans Schmidt

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

RH5MA0300M01P101S1022G1-TD01 Sensor MTS

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

9200-01-05-10-00 Transducer Bently Nevada

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

KS50-114-0009E-U00 Process Controller West CS

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

XNX-UTAI-RHNNN Gas Detector Honeywell

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

2711P-RDT12C PanelView Plus Allen Bradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

2SA7553-0CE20-4BB4-Z Actuators SIPOS

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

VG4S42SM0N PRESSURE TRANSMITTER Satron

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

RAYCI2A Infrared Temperature Sensor Raytek

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

I PLUS IR Thermometers Raytek

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CMBL400MT Thiết bị chiếu sáng Appleton

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PR9268/201-100 Velocity Sensor Epro/Emerson

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

ACS580-01-430A-4 Converter ABB

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

40E08-1EU0/0 Flow Measuring E+H

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

B-2 15A Swivel joint Showa Giken

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

FLK-TIS60+ 9HZ Thermal Camera Fluke

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

E11144 Wirable plug IFM

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

DMT152 A1DCC10A40HA1X Transmiter Vaisala

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1062221 LiDAR sensor SICK

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

RFC02720MD531P102 Sensor MTS/Temposonic

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

IM5117 Inductive sensor IFM

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1117773 Code Readers IFM

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

HD1K-015GK010 Flow Switch GHM

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

ETB-500 Tension Meters Hans Schmidt

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

T-101-10-10 Tension Meter Yokogawa

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

DD 084 Drainage Device Stego

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

777301 Safety relay PILZ

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

2711P-T10C22D9P PanelView Allen Bradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

HD67056-B2-160 Converter ADFweb

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PI2798 pressure sensor IFM

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

ETOS-300-DX-0FR Network Server AC&T

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

777301 Safety relay PILZ

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CLM223-ID8105 Transmitter E+H

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

C41/C52 EV-N/H Membrance Intensiv Filter

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

SRC-411-12V Oil Filtration System Nihon Roka

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

C534 Vacuum Tester AGR

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

V18345-201046000L Digital Positioner ABB

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

KFD2-BR-1.PA.1500 Coupler Pepper Fuchs

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

E40261 Ring Fitting IFM

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PRPS-1200L POWDER SPRAYER PORA

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

DMPX 8F2A3A0A0H0 Dew Point Probe Vaisala

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

FT-3220-13111-2121 Flow Meters Onicon

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

330180-91-00 Proximity Sensor Bently Nevada

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

3051TG1A2B21AM5 Pressure Transmitter Rosemount

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PT-508-MM-SC-HV managed Ethernet MOXA

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

MM70 B1A1A5A1C0A2B0 Hand-held Moisture VAISALA

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

ETOS-100XP-E40 Industrial Network Server AC&T

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CA150 Handy Calibrator YOKOGAWA

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

6FX2001-5QP24 Encoder ABS Siemens

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

3460690100 CONTROL UNIT MPC Rexrorth/Aventics

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PFXGP4601TAA HMI Proface

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Vibration Meter 805 FLUKE

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

MSK-50-1024 Encoder Sumtak Heidenhain

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

4514A PNEUMATIC VOLUME BOOSTER FAIRCHILD

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1756-L85EP Controller module AllenBradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

BTL12CW Magnetostrictive Sensors Balluff

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1769-ECR Module AllenBradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

J-50-W Thickness Gauge Imada/ Hans-Schmidt

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

E2MH-F2-L-0-0 Endurance Pyrometers Fluke

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

HD67686-A1 Converter ADFWeb

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1762-IF2OF2 Module Allen Bradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

HD67056-B2-160 Converter ADFweb

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

20G1ANC170JA0NNNNN AC Drives Allen Bradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

2198-H015-ERS Servo Drive Allen Bradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

TBZ60-3.5 Turbine Gas Meter Aichi Tokei Denki

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

L50000VF1 Meter Laurels

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

L50000FR Meter Laurels

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

L20000RMV5 Meter Laurels

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

S-20 Pressure transmitter Wika

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PR 5343A transmitter PR Electronics

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

T-402-5507 transducer Checkline

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

WY42-3KAW Transformer Woonyoung

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

WY3H3C30Z4 Solid State Relay Woonyoung

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

WY3H3C40Z4 Solid State Relay Woonyoung

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PRI-3400-1 Indicator Shinho

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

4262/2 junction boxes BCS

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

4262/4 junction boxes BCS

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CN-150 load cells BCS

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CNX-50 load cells BCS

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

DLS-27N-20-C-PC-M27-E220 Level sensor Dinel

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

MPA1522ZP6VPT Microprocessor MECT

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

AF-2545 POPPET VALVE Univer

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

DB-0502 U2 coil Univer

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

BES017W Inductive Sensors Balluff

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

FD 1311 RIGHT ANGLE GEAR DRIVES Amarillo

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

SRK 80A Swivel Joint Showa Giken

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

InMax-30-SF rotary actuator Schischek

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PR9268/201-100 Velocity Sensor Emerson

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CLS50-A1A1 Analog Conductivity Sensor E+H

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

E1R Infrared Pyrometers Fluke

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

03-1118-vc Miti-Lite Unilux

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

2SA5521-0CE00-4BB3-ZB49 Actuators SIPOS

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

RXK 6081K 90A-50A Rotary Joint ​Showa Giken

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

R900718073 Hydraulic Valve Rexroth

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PYW-2002-01A Máy hút dầu CHONGQING HUANENG

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

V9060iTD/V9060iT Monitouch FUJI HAKKO

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

VFD300C43A-21 AC DRIVES DELTA TAIWAN

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

6ES7155-6AU00-0BN0 Interface Module Siemens

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

HS-30K Thermometer Anritsu,

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

MP150 / RAYTMP150 Linescanner Fluke

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

X75L Power Gear Graessner/Nidec

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

F-3500 FLOW METER ONICON

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

FTT-050-S-S-X Turbine Flow Meter Auto Flow

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

REpos Digital positioner RTK

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

LU29-01 LEVEL TRANSMITTER Flowline

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

TBZ60-9.9 Flow Management Aichi Tokei Denki

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

TBZ60-9.9 Flow Management Aichi Tokei Denki

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CFL116 Flow Control Valve Ohkura

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

11164059 Laser Distance Sensor BAUMER

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1053074 LINEAR SENSOR SICK

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

HWR 280 K-121 ROTARY JOINT Maier-Heidenheim

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

D1272 AT663-BBAANF Digital display Messko

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

WPP-A-B-2000-N L000X000X00X0XX Sensor Gefran

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

103-700EL1000 Actuator Kinetrol

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

10A-700EL1000 ACTUATOR Kinetrol

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

SPMK213E Comparator SPMK

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

UDST 400/35 PH CURRENT COLLECTOR VAHLE

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

DPL-201S Anti-steam Towa Seiden

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PE 10001248 Pumps Beinlich

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1715-AENTR Communication Module Allen Bradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

TPT4626-10M-6/30 Pressure Sensor Dynisco

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

LK Neo 10 Handheld transmitter Autec

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

VPL-B1653D-PJ12AA Servo Motors Allen-Bradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Kenos 9939074 Vacuum Gripper Piab

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

K47001 ignition Koehler Instrument

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

F-1100-10-B2-1221 Flow Meter Onicon

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

A3120/022-000 Vibration Monitor Emerson

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PM4-BC PANEL MOUNT INSTRUMENTS BCD

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

KTM 50-F1 Generator Nikuni

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

GS-2744B Cảm Biến Macome

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

F-2604-324-1301 FLOW METERS ONICON

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

SD2BP500 Processtechnik GEFA

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

725I-S-S-6000-Q-HV-5-F-1-SX-Y-CE ENCODER EPC

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

TS 5N2E12 SYNCHRO MOTOR TAMAGAWA

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CSP50/CSPV Centrifugal Pumps SHC

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1066-P-HT-60 TRANSMITTER EMERSON ROSEMOUNT

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

R151057259 R151057260 Ball screw Rexrorth

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

LTF11-500/540-22-FW/2 Transmitter Clake Fololo

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

IR-CZP-0T Nhiệt kế bức xạ Chino

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

SM87PBLSD1BOYNR THIẾT BỊ BÁO ĐỘNG MEDC

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

RM-2414 MÁY DÒ PHẾ LIỆU Riken Keiki

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PD-200T-24MSS Máy lấy mẫu khí Perma Pure

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

N012ST.16E PUMP KNF

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

MX-500N Máy đo lực tự động IMADA

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

P30P TRANSDUCER OF 1-PHASE LUMEL

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CEM10N3X8D Tay xoắn Tohnichi

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

BG 75X25 MI 3 Phrase Motor Dunkermotoren

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

SC1-600W Metal detector Sanko

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

R151057259 BALL SCREW Rexroth

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

84661-16 Interconnect Cable Bently Nevada

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

MSK-015-1024 Encoder Sumtak Heidenhain

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1056-03-27-38-HT Transmitter Emerson Rosemount

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

EcoLog 1000 Water Level Logger

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

175G5705/Kit Bộ kit phụ kiện Danfoss

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CRE58-4096G24CE01 Optical Encoders ELEKTRONIK

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PA 30 AF 1 1016369 Pyrometers Keller

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

DHT-3 Textile Moisture Meter Checkline

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PIN245020000 SINEWAVE INVERTER Victron Energy

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

2542-HSPA-T Universal Controllers Moxa

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

HD-1000 Nhiệt kế cầm tay Anritsu

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

T40-LT-70-SF2-0 Thermalert Raytek

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

220i.10M Level Indicator Contrec

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

20G11NC060AA0NNNNN AC Drives Allen Bradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Bi5-G18-Y1 Inductive sensor Turck

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

FLUKE- 87V-C True RMS Multimeter Fluke

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

XMS 005 006 Cylinders Tangee

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Y123AA1H1BS Valve IMI Maxseal/ Norgren,

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

HBM-112392 Hand-held pendant stations Euchner

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

EDS-316-SS-SC-T Unmanaged Switch MOXA

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

07-8324-45461000 PLUG CONNECTION Bartec

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

5202007501002 MEZ-series Lammers

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

3105A.00305 Cable Belden (Hirschmann)

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

SPM-D2-1010B/YB 8440-2167 Woodward

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

1026820- S30B-2011BA Scanner Sick

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

LS-521-5/P1 CB 8440-2150 Woodward

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

DTS-200 TENSION METER Hans Schmidt

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PT-7728 Ethernet switch MOXA

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PT-7528 Ethenet Switch MOXA

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

DG17V-7-2C-1-21-JA-S104 Valves Tokyo Keiki

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

631024 Đèn bảo vệ Pilz

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

DCR 202i FIX-M1-102-R3-P Code reader Leuze

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

3500/15-05-05-00 Power Supplies Bently Nevada

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

NRGS15-1 PN40 G1 Switch Sensing Gestra

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PVMET 330 SOLAR MONITORING STATION RAINWISE

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

PL01-20X1200/1120 Sliders Linmot

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

SK-R1-MCB1-PF755 Control Board Allen Bradley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

2711P-T10C22D9P PanelView Allen Bradlley

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

3500/45-01-00 Position Monitor Bently Nevada

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

8-902850043736 Brake SFB 160 PINTSCH BUBENZER

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Durometer Type-D Máy đo độ cứng Asker

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Durometer Type-C Máy đo độ cứng Asker

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CL-150M Constant Loader for Durometer Asker

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

AZL52.00B1WH Display and operator unit Siemens

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

SN61.XXAGVDMXX Ultrasonic Level Probe Vega

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

W2T15225 SWITCH,PRSSR # U-24860 # EVOQUA

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

93WA1-AA4A00ACAAAB Volume flow measurement E+H

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

F127-011C200 Service Kit Deublin

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

BWU3275 ASi-3 PROFIBUS Gateway Bihl+wiedemann

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

2086036 Display module SICK

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

2049526 Printed circuit board SICK

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

LE300E-A EPC WEB GUIDING SYSTEM PHEIKUAN

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

17020R ProfiHub B5+R Procentec Viet Nam

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

VLS-1024PY800B Absocoder NSD Viet Nam

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CDV75M-00002 ENCODER TR ELECTRONIC VIETNAM

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

E-494 Manual Torque Multiplier Enerpac

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

CTL 1000-02 Micro1000 AccuWeb Viet Nam

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Watanabe ASH-400-25 Shunt Pulse Isolator

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

MÁY ĐO DÒNG ĐIỆN TỪ F-3500 ONICON

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Động cơ điện Ravel Electric motor 1076A

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Showa Giken OCLF-50A Rotary Joint Khớp quay

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Tamagawa TS2650N11E78 Resolver Bộ mã hóa

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Rơ le safety relay, 751104, NPP Pilz Vietnam

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

MGate, MB3170, NPP Moxa Vietnam

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Bơm bánh răng, AL4124A, Viking Pump Vietnam

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Contact expansion, 774585, NPP Pilz Vietnam

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Rơ le safety relay, 751102, NPP Pilz Vietnam

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Sodium Reagent A, C100-016, NPP KNTEC Vietnam

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

FLOWMETERS, RMB-52D-SSV, NPP Dwyer Vietnam

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

RING HEATER, 18524001, NPP Adage Vietnam

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Hardy Shaker HI-913, Metrix Vietnam

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Van AG Poppet valve, AG-3051, Univer Vietnam

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Cảm biến Sensors, A5S31B90, Braun Vietnam

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Máy lắc Shaker, HI 813, Metrix Vietnam

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

EMC filter fans and exhaust filters

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Filter fans and exhaust filters IP 55

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

Exhaust filters series GV

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

EC-Fans LV 410 EC - LV 600 EC - LV 800 EC

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

EC-Fans LV 200 EC - LV 250 EC - LV 300 EC

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng

FILTER FANS SERIES LV

Vui lòng liên hệ

Đặt hàng