filter-fans-and-exhaust-filters-ip-55.png

Đại lý phân phối chính thức Rubsamen & Herr tại Việt Nam - Rubsamen & Herr Vietnam - ANS Vietnam - Đại lý Rubsamen & Herr Vietnam

♦ Nguyễn Thị Mỹ Hân ♦

0937.720.487

han@ansgroup.asia

Lisd Code:

Models Name of products Brand name
  Filter fans & exhaust filters Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
LV Filter fans series LV Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
 LV 200 EC - LV 250 EC - LV 300 EC EC-Fans LV 200 EC - LV 250 EC - LV 300 EC Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
LV 410 EC - LV 600 EC - LV 800 EC EC-Fans LV 410 EC - LV 600 EC - LV 800 EC Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
GV Exhaust filters series GV Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
IP 55 Filter fans and exhaust filters IP 55 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
EMC EMC filter fans and exhaust filters Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
KB 100, 200, 250, 300, 400 & 600 Gill Plates KB 100, 200, 250, 300, 400 und 600 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
BV 400/500 & BV 600/700 Cover plate BV 400/500 und BV 600/700 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
LS Filter fans series LS Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
LG Exhaust filters series LG Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
  Roof-mount. fan & air vent Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
DL 400/ 420, DE 400 Roof-mounted fan and air vent Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
DL 1500 Roof-mounted fan DL 1500 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
DVL / DVE 400 - 800 Roof Filter Fan and Exhaust Filter DVL / DVE 400 - 800 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
IL 120 Internal Fan Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
  19 Inch Fan Units Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
TER 150/19  Digital Temperature Controller TER 150/19 with 19“- panel Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
TLR 400/19
LRK 2 230V
LRT 5 230V
19“-fan unit with integrated speed controller Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
LEK 2/3, LET 4/6 19" Fan units Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
  Enclosure heaters Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
SM 10 - 45 Heaters for Enclosures SM 10 - 45 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
SH 60 – 400L Heaters for Enclosures SH 60 – 400L Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
SL 250 – 650 Heaters for enclosures with fan SL 250 – 650 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
SF 35 + 55 Heater for Enclosures SF 35 + 55 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
Available for types SH 60 -1000L Mounting Plates for Enclosure Heaters Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
EGO S3, 04, 06, 08
SKY 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, A0
DEK 04, 08, 12, 15, 20, 30, 40
Cooling units for enclosures Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
  Thermoelectric coolers + dehumidifier for enclosures Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
PK 30, 50, 75, 100, 150, 300 Thermoelectric coolers Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
PSE 30, 30L, 30LP Dehumidifier for Enclosures Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
5A, 10A, 20A Power Supplies for Thermoelectric Coolers Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
  Heat exchangers Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
MIX 20, 36, 50, 80 Air to Air Heat Exchangers Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
BIT 25, BLU 18, 25, 35, 45, A0, A5 Air to Water Heat Exchangers Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
  Fans and Accessories Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
KL 50 FAN KL 50 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
KL 100 FAN KL 100 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
BG 50/ 100, KG 50/ 100, FR 102, AK 100  Accessories for fans Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
  Thermostats and Controllers Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
 TER 150 Digital Temperature Controller TER 150 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
TER 150/19 Digital Temperature Controller TER 150/19 with 19“- panel Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
TFO – TFS Thermostats with pre-set temperatures TFO – TFS Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
TFO 10/ 20/ 35/ 45; TRS 60, TRO 60; TRW 60; TWR 60; TH 110; TOS 60; TER 150- 150/19; TES 60; TRP 205/ 260; TC 3215; HYW 90 Thermostats, Hygrostats and Accessories Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
  Accessories Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
KB 100, 200, 250, 300, 400 und 600 Gill Plates KB 100, 200, 250, 300, 400 und 600 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
  Filter fan shrouds  Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
AG 250/ 300 Extension frames Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
BG 50/ 100, KG 50/ 100, FR 102, AK 100  Accessories for fans Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
P15/150S
P15/350S
P15/500S
Z-Line-Filter
Filter Mats and Z-Line-Filter Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn giá tốt nhất:

===========================

Balluff Vietnam| Baumuller Vietnam | NSD Group Vietnam | | Keller MSR Vietnam | Yotta Control Vietnam | Crouzet Vietnam | MTS Sensor Vietnam | B&K Vibro Vietnam | BEI sensors Vietnam | Bernstein Vietnam | Agr Vietnam | Brooks Instrument Vietnam | Celduc Vietnam | Canneed Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Metrix Vietnam |  CSF Vietnam |Dold Vietnam | Deesys Vietnam | E Instruments Vietnam | EGE Elektronik Vietnam| Elco Vietnam |  | Electro Sensors Vietnam | Ero Electronic Vietnam |Fine Suntronix Vietnam | FMS Vietnam | Greisinger Vietnam Electronic Vietnam | Hans-Schmidt Vietnam | HMS - Anybus - Netbiter Vietnam | Hohner Vietnam | Honsberg Vietnam | IMR Vietnam | Jenco Vietnam | Keller MSR Vietnam | Kuebler Vietnam | Mark-10 Vietnam | Moxa Vietnam| Matsui MFG Vietnam | Meister Vietnam | Minilec  Vietnam | Microsens Vietnam | Microsonic Vietnam | Moog Vietnam | Noeding Vietnam | Novotechnic Vietnam | Pilz Vietnam | Raytek Vietnam | Rayteck Vietnam | Raytec Vietnam | ReeR Vietnam | RMF Vietnam | Rotronic Vietnam | Shinko technos Vietnam | Showa Giken Vietnam | Smart Measurement Vietnam | SPG Motor Vietnam | Status Vietnam | STS sensor Vietnam | Takuwa Vietnam | Tokyokeiki Vietnam |Tomoe Vietnam| Tecsis Vietnam | Tempsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Vaisala Vietnam | Univer Vietnam | Valbia Vietnam