DP 400 mobile - Mobile Dew Point Measurement with Pressure Sensor

For measurement of all humidity parameters under pressure up to 16 bar.

DP 400 mobile – Máy đo  độ điểm sương di động kèm cảm biến áp suất

Để đo tất cả các thông số độ ẩm dưới áp suất lên đến 16 bar.

Máy đo điểm sương di động tích hợp pin sạc đã được phát triển đặc biệt cho mục đích sử dụng ngoài trời. Bên cạnh cảm biến điểm sương có độ chính xác cao, thiết bị còn tích hợp cảm biến áp suất chính xác lên đến 16 bar. Vì vậy, ngoài đo độ điểm sương tính bằng ° Ctd, nhiệt độ tính bằng ° C và áp suất dòng bằng bar cũng có thêm các thông số độ ẩm (% RH, mg / m3, g / m3) cũng như các giá trị đo phụ thuộc áp suất (g / kg , ppm v / v, atm. điểm sương ° C) có thể được tính toán.

Đặc tính nổi bật của dòng đo độ ẩm di dộng DP 400

  • Đo điểm sương chính xác xuống đến -80 ° Ctd
  • Vỏ hộp ngoài chắc chắn để sử dụng tại hiện trường
  • Tích hợp đo áp suất lên đến 16 bar
  • Buồng đo tích hợp với thùng chứa khô bảo vệ cảm biến điểm sương trong quá trình vận chuyển và hỗ trợ thích ứng nhanh chóng
  • Cảm biến độ ẩm ổn định trong thời gian dài: chính xác, không nhạy cảm với sự ẩm ướt, thời gian thích ứng nhanh chóng
  • Có sẵn tùy chọn: thêm 2 đầu vào cho cảm biến khác ( lưu lượng, áp suất, 4..20mA, Modbus-RTU…)
  •  Có sẵn tùy chọn: tích hợp Bộ ghi dữ liệu – Data logger

DP 400 mobile dễ dang lắp đặt thông qua màn hình cảm ứng với các thông số :

  • Biểu hiện giá trị đo thực tế

  • Xem kết quả dạng biểu đồ

  • Lưu trữ giá trị đo- Data logger

Thông tin order code:

DESCRIPTION

ORDER NO.

DP 400 mobile - Portable dew point meter with integrated pressure measurement, incl. transportation bag for PTFE hose and power supply

0500 4505

Option: Integrated data logger for 100 million measured values

Z500 4002

Option: Integrated Ethernet and RS 485 interface

Z500 4004

Option: Integrated webserver

Z500 4005

Option: “Mathematics calculation function” for 4 freely selectable chan- nels, (virtual channels): addition, subtraction, division, multiplication

Z500 4007

Option: 2 additional sensor inputs for external sensors (1 x digital sen- sor Modbus, 1 x analogueue sensor)

Z500 4001

CS Basic – data evaluation graphically and in tabular form - reading of the measured data via USB or Ethernet, license for 2 workstations

0554 8040

Connection cable for VA / FA sensors to mobile devices, ODU/M12, 5 m

0553 1503

Connection cable for pressure, temperature or third-party sensors on mobile devices, ODU/open ends, 5 m

0553 0501

Connection cable for pressure, temperature or third-party sensors on mobile devices, ODU/open ends, 10 m

0553 0502

Extension cable for mobile instruments ODU/ODU, 10m

0553 0504

 

Chi tiết sản phẩm – vui long đọc link tại đây: