Máy đo điểm sương cầm tay DP 500 & DP510 cho khí nén và khí

Máy đo điểm sương DP 500 & DP 510 là thiết bị đo cầm tay lý tưởng để đo điểm sương cho tất cả các loại máy sấy với độ điểm sương xuống mức -80 ° Ctd. Màn hình đồ họa 3.5’’ với màn hình cảm ứng giúp thao tác rất dễ dàng. Đặc biệt với tính năng biểu thị màu đồ họa các giá trị đo.

DP 500 & DP 510  là thiết bị Lý tưởng để đo điểm sương tại thời điểm đo và hiển thị đồ họa dạng đường cong điểm sương / sự biến thiên của máy sấy trong một khoảng thời gian dài hơn.

Có thể lưu trữ tới 100 triệu giá trị đo với ngày tháng và tên địa điểm đo. Dữ liệu đo được có thể được chuyển sang máy tính thông qua thẻ USB. Dữ liệu có thể được đánh giá một cách thoải mái bằng phần mềm CS Soft Basic. Dữ liệu đo lường và báo cáo dịch vụ có thể được phát hành dễ dàng và nhanh chóng.

Máy đo độ điểm sương cầm tay DP 500 & DP510 – có thể dùng trong các ứng dụng :

  • Khí nén- Compressed air : Kiểm tra máy sấy lạnh, màng, hấp phụ
  • Khí kỹ thuật – technical gas: Đo độ ẩm dư trong các khí như N2, O2, v.v.
  • Ngành nhựa –Plastic : Kiểm tra máy sấy hạt

Special features of dew point measurement

  • Đo điểm sương chính xác , mức thấp đến -80 ° Ctd
  • Thời gian phản hồi nhanh chóng
  • Màn hình đồ họa 3,5 "/ thao tác dễ dàng qua màn hình cảm ứng
  • Bộ ghi dữ liệu tích hợp để lưu trữ các giá trị đo được
  • Giao diện USB để đọc dữ liệu qua thẻ USB
  • Tính toán tất cả các thông số độ ẩm cần thiết như g / m³, mg / m³, ppm V / V, g / kg, ° Ctdatm
  • 8 ngôn ngữ chọn lọc

Thông tin đặt hàng :

DESCRIPTION

ORDER NO.

Set DP 500 in a case - consisting of:

0600 0500

- Portable dew point meter DP 500 for compressed air and gases

0560 0500

- Mobile measuring chamber up to 16 bar

0699 4490

- Diffusion-tight PTFE hose with quick coupling, length 1 m

0554 0003

- Power supply for DP 500/DP 510

0554 0009

- Control and calibration set 11.3% RH

0554 0002

- Quick-lock coupling

0530 1101

- Dry container for CS dew point sensors

0699 2500

- Transportation case (small) for DP 500

0554 6500

 

 

Set DP 510 in a case - consisting of:

0600 0510

- Mobile dew point meter DP 510 with one additional input for external sensors

0560 0510

- Mobile measuring chamber up to 16 bar

0699 4490

- Diffusion-tight PTFE hose with quick coupling, length 1 m

0554 0003

- Power supply for DP 500/DP 510

0554 0009

- Control and calibration set 11.3% RH

0554 0002

- Quick-lock coupling

0530 1101

- Dry container for CS dew point sensors

0699 2500

- Transportation case (large) for DP 510 as well as other sensors

0554 6510

 

 

Furter options, not included in the set:

 

Option: „Mathematics calculation function“ for 4 freely selectable chan- nels, (virtual channels): addition,subtraction, division, multiplication

Z500 5107

Option: „Totaliser function for analogue signals“

Z500 5106

CS Basic – data evaluation graphically and in table form - reading of the measured data via USB or Ethernet, licence for 2 workstations

0554 8040

Precision calibration at -40 °Ctd or 3 °Ctd with ISO certificate

0699 3396

Additional calibration point freely selectable in the range between

-80...+20 °Ctd

0700 7710

High pressure measuring chamber up to 350 bar

0699 3590

Measuring chamber for atmospheric dew point

0699 3690

Measuring chamber for granulate dryers with minimum overpressure

0699 3490

Portable dew point meter DP 510 for compressed air and gases

(high pressure version up to 350 bar)

0560 0512

Portable dew point meter DP 500 for compressed air and gases

(high pressure version up to 350 bar)

0560 0501

 

Chi tiết sản phẩm – vui long đọc link tại đây: