may-kiem-tra-do-cung-hardnesstester-pce-2600n-pce-instrument-vietnam.png

Máy kiểm tra độ cứng Hardnesstester code: PCE-2600N | PCE Instrument Vietnam

Máy thử vật liệu được sử dụng ở bất cứ nơi nào cần thực hiện thử nghiệm độ cứng nhanh. Có thể dùng máy thử vật liệu để xác định độ cứng bề mặt của nhiều kim loại. Máy kiểm tra vật liệu đặc biệt thích hợp để kiểm tra chất lượng hoặc vật liệu. Các giá trị đo được có thể được lưu trong bộ nhớ trong và được gọi lại sau này. Xin lưu ý rằng các giá trị đo được chỉ có thể được đọc từ máy kiểm tra vật liệu trên màn hình và nó không cung cấp bất kỳ kết quả đọc nào.

Vận hành bằng một tay của máy thử vật liệu cho phép sử dụng thuận tiện ở các vị trí khác nhau. Do cấu tạo của nó, máy kiểm tra vật liệu cũng cung cấp khả năng xác định độ cứng bề mặt trong các lỗ khoan hoặc các chỗ lõm khác. Thiết kế nhỏ của máy kiểm tra vật liệu góp phần vào chức năng của OLED ánh sáng. Màn hình OLED từ máy kiểm tra vật liệu hiển thị nhiều chức năng để người dùng trực tiếp nhận biết thông số nào được đo, hướng đo nào được chọn và độ cứng nào đã được đo.


- Báo động giới hạn
- Thích hợp để đo trong lỗ khoan
- Đo bề mặt trên nhiều kim loại
- Bộ nhớ trong cho các phép đo
- OLED sáng
- Dụng cụ đo cầm tay

 

Catalogue PCE-2600N, PCE Instrument xem tại đây:

 Xem thêm sản phẩm tại đây: