bom-hoa-chat-dang-mang-tac-dong-co-khi-hieu-gm0090pqamnn-npp-milton-roy-vietnam.png

Bơm hóa chất dạng màng tác động cơ khí hiệu code: GM0090PQAMNN | NPP Milton Roy Vietnam

100% China Origin

Milton Roy Vietnam

Bơm hóa chất dạng màng tác động cơ khí hiệu
Milton Roy - G Series
- Model: GM0090PQAMNN
- Lưu lượng: 85 lph @ 7 bar
- Áp suất max: 7 bar
- Motor 250W, IEC71, 4P, 3-50-220/380V,
IP55/F/TEFC

100% China Origin

Milton Roy Vietnam

Bơm hóa chất dạng màng tác động cơ khí hiệu
Milton Roy - G Series
- Model: GM0010PRAMNN
- Lưu lượng: 9 lph @ 12 bar
- Áp suất max: 12 Bar
- Motor 250W, IEC71, 4P, 3-50-220/380V,
IP55/F/TEFC

100% USA Origin

Milton Roy Vietnam

Bơm hóa chất dạng màng tác động cơ khí hiệu
Milton Roy - LMI Series C
- Model: C766 - 277
- Lưu lượng max : 15.1 lph
- Áp suất max: 12.1 bar
- Nguồn cấp: 220/240 VAC, 50-60Hz