bo-ma-hoa-xung-encoder-vre-p062sac5-nsd-vietnam.png

Bộ mã hóa xung Encoder code: VRE-P062SAC5 | NSD Vietnam

Cảm biến vị trí tuyệt đối một lần rẽ NSD có tên VRE ABSOCODER là một cảm biến cơ điện có chức năng đo vị trí góc khi thay đổi điện trở từ.

List of sensor model Type Mounting Shaft shape Connector type
VRE-P028SAC P028 S A C
VRE-P062SAC P062 S A
VRE-P062SBC B
VRE-P062FAC F A
VRE-P062FBC B
VRE-16TS062FAL 16TS062 A L
  • Type : P[Standard] 16TS[High-resolution]
  • Mounting : S[Servo-mount type] F[Flange-mount type]
  • Shaft shape : A[Flat] B[Key way]
  • Connector type : C[Cable & connector] L[connector]
Item Specification
Sensor model VRE-P028 VRE-P062
Total number of turns 1
Number of divisions 8192(213)
Mass(kg) 0.25 1.3
Linearity error(°degree) 1.5 Max. 1 Max.
Moment of inertia kg・m2 {kgf・cm・s2} 9.3×10-8{9.5×10-7} 6.4×10-6{6.5×10-5}
Starting torque N・m{kgf・cm} 1.5×10-3 {0.015} or less 4.9×10-2{0.5} or less
Permissible shaft load Radial(N {kgf}) 15{1.5} 98{10}
Thrust(N {kgf}) 9.8 {1.0} 49 {5}
Permissible mechanical speed 6000 3600
Ambient temperature Operating -20 ~ +60
Storage -30 ~ +90
Vibration resistance 2.0×102m/s2 {20G} 2000Hz up /down 4h, forward/back 2h, conforms to JIS D1601 standard
Shock resistance 4.9×103m/s2 {500G} 0.5ms up/down/forward/back 3 times each, conforms to JIS C5026 standard
Protection rating IP40(JEM1030) IP52f(JEM1030)
Max. sensor cable length Standard cable (m) 100(3P-S)
Robotic cable (m) 100(3P-RBT)
Interconnecting sensor cable (m) 2

 

Catalogue VRE-P062SAC5, NSD xem tại đây:

 Xem thêm sản phẩm tại đây: