general-device-servers-nport-5430-dai-ly-pp-moxa-vietnam.png

General Device Servers code: NPort 5430 | Đại lý PP Moxa Vietnam

Máy chủ thiết bị NPort của chúng tôi giúp các thiết bị nối tiếp của bạn sẵn sàng vào mạng ngay lập tức. Kích thước nhỏ gọn của chúng khiến chúng trở nên lý tưởng để kết nối các thiết bị như đầu đọc thẻ và thiết bị đầu cuối thanh toán với mạng LAN Ethernet dựa trên IP.

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model:  NPort 5430
 4-port device server, 10/100M ethernet, RS-422/485 terminal block, 12~48 VDC, 0~55°C

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model:  ioLogik E1262
 Remote Ethernet I/O with 8TC, and 2-port Switch

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model:  ioLogik E1260
 Remote Ethernet I/O with 6RTD, and 2-port Switch

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model:  ioLogik E1240-T
 Remote Ethernet I/O, 8AI, 2-port Switch, -40 to 75°C

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model:  ioLogik E1214
 Remote Ethernet I/O, 6DI/6Relay, 2-port Switch

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model:  ioLogik E1213
 Remote Ethernet I/O, 8DI, 4DO and 4DIO, Source Type DO, 2-port Switch

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: UC-8112A-ME-T-LX-AP
 Arm-based wireless-enabled DIN-rail industrial computer with wide operating temperature, 1GHz CPU, 1GB RAM, 2 serial ports, 2 Ethernet ports, APAC LTE module built-in, and Linux pre-installed

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model:  MC-1121-E4-T
 x86 embedded computer with Intel Atom dual-core E3845 processor, 4 GB RAM, VGA, 2 USBs, 4 GigaLANs, 2 serial ports, 4 DIs, 4 DOs, 1 CFast socket, 1 SD slot, display port, 9 to 36 VDC power

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model:  MC-1121-E2-T
 x86 embedded computer with Intel Atom dual-core E3826 processor, 4 GB RAM, VGA, 2 USBs, 4 GigaLANs, 2 serial ports, 4 DIs, 4 DOs, 1 CFast socket, 1 SD slot, display port, 9 to 36 VDC power