module-type-ao2univ-dual-isolated-analogue-o-p-univ-2500m-npp-eurotherm-vietnam.png

MODULE TYPE (AO2UNIV) Dual Isolated Analogue O/P Univ Model: 2500M | NPP Eurotherm Vietnam

2500 Bộ điều khiển
Kiểm soát hiệu suất cao trong một hệ thống đa năng, mô-đun
Hiệu suất cao, độ chính xác cao, chức năng cao trong hệ thống I / O cung cấp khả năng truy cập hiệu quả về chi phí vào một loạt các chức năng nâng cao bao gồm điều khiển PID với tính năng tự động điều chỉnh và lập lịch độ lợi.

Được thiết kế để giao tiếp với Modbus RTU, Profibus®, DeviceNet® hoặc Modbus TCP / IP master, nó có thể được sử dụng để điều hòa tín hiệu, giám sát cảnh báo, thu thập dữ liệu từ xa hoặc điều khiển dành cho các hệ thống như Eurotherm® Visual Supervisor, PC- các gói SCADA và PLC dựa trên.

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

Code : 2500M/AO2UNIV//XXXXX/XXXXXX
2500M
 MODEL (2500M) Modules
MODULE TYPE (AO2UNIV) Dual Isolated Analogue O/P Univ