cap-ket-noi-connection-cable-evc268-dai-ly-pp-ifm-vietnam.png

Cáp kết nối Connection cable code: EVC268 | Đại lý PP IFM Vietnam

Chịu dầu và chất làm mát
Niêm phong vĩnh viễn, đáng tin cậy ngay cả khi được gắn mà không có dụng cụ
Xếp hạng bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt
Chống rung và chống sốc nhờ vòng khớp nối với cơ chế khóa
Dừng cuối cơ học để bảo vệ vòng chữ O khỏi bị phá hủy

100% EU Origin

IFM Vietnam

Code: EVC268
Description: Connection cable

100% EU Origin

IFM Vietnam

Code: EVC277
Description: Connection cable

100% EU Origin

IFM Vietnam

Code: EVC265
Description: Connection cable

100% EU Origin

IFM Vietnam

Code: EVC267
Description: Connection cable

100% EU Origin

IFM Vietnam

Code: EVC142
Description: Connecting cable with socket

100% EU Origin

IFM Vietnam

Code: EVC276
Description: Connection cable

100% EU Origin

IFM Vietnam

Code: EVC266
Description: Connection cable

100% EU Origin

IFM Vietnam

Code: EVC243
Description: Connection cable

100% EU Origin

IFM Vietnam

Code: EVC245
Description: Connection cable

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: