may-do-khi-nen-compressed-air-meter-sd9000-npp-ifm-vietnam.png

Máy đo khí nén Compressed air meter code: SD9000 | NPP IFM Vietnam

Đo chính xác lưu lượng, mức tiêu thụ và nhiệt độ trung bình
Độ chính xác cao, độ lặp lại và động lực đo
Để phát hiện khí nén trong sử dụng công nghiệp
Với đầu ra chuyển mạch, đầu ra tương tự và đầu ra xung
Màn hình LED 4 chữ số hiển thị rõ ràng

100% EU Origin IFM Vietnam Code: SD9000
 Description: Compressed air meter