cong-asi-3-profibus-bwu1777-bihl-wiedemann-vietnam.png

Cổng ASi-3 PROFIBUS code; BWU1777 | Bihl+wiedemann Vietnam

ASi-3 PROFIBUS Gateway bằng thép không gỉ, 2 ASi chính, 1 nguồn cấp cho 2 mạng ASi, chẩn đoán và cấu hình thông qua giao diện chẩn đoán RS232, nhận dạng địa chỉ trùng lặp, phát hiện lỗi ASi

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU1777
Replaced model: BWU2546
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 masters
ASi-3 PROFIBUS Gateway in Stainless Steel, 2 ASi masters, 1 power supply for 2 ASi networks, diagnostic and configuration via Ethernet diagnostic interface, duplicate address recognition, ASi fault detector, programming in C optional

Type

PROFIBUS ASi

Model

Gateway

Protection rating

IP20

Fieldbus interface

PROFIBUS

Number of ASi networks, number of ASi Master

2 ASi networks, 2 ASi Masters

1 power supply, 1 gateway for 2 ASi networks, inexpensive power supplies

yes, max. 4 A/ASi network

Diagnostic and configuration interface

RS 232

Recognition of duplicate ASi addresses

yes

ASi fault detector

yes

Programming in C

-