may-phat-nhiet-do-ptu300-11801a1aaaa1a2e2c1c0b3a-dai-ly-pp-vaisala-vietnam.png

Máy phát nhiệt độ code: PTU300 11801A1AAAA1A2E2C1C0B3A | Đại lý PP Vaisala Vietnam

• Áp suất khí quyển, độ ẩm, và đo nhiệt độ ở một máy phát
• Giao diện nối tiếp RS-232C với Giao thức NMEA để sử dụng GPS
• Màn hình đồ họa và bàn phím cho hoạt động thuận tiện
• Đầu ra tương tự, RS-232/485, LAN
• Hỗ trợ giao thức Modbus (RTU / TCP)
• Có thể truy xuất nguồn gốc quốc tế tiêu chuẩn

100% Finland Origin Vaisala Vietnam Code: PTU300 11801A1AAAA1A2E2C1C0B3A
 Pressure, Humidity and Temperature Transmitter
 Transmitter type: PTU301 for wall mounting
 Pressure range: Baro-1 Module ClassA 500-1100 hPa,1pcs BARO-1
 Probe 0.25m +80°C
 No Additional temperature probe
 With Display
 Power supply: Standard (10...35V,24VAC)
 Output signal: RS232, Analog Output 4...20mA
 No Parameter and scaling for analog output Ch1, Ch2, & Ch3
 No T-Range
 Output format for serial interface: Standard
 Metric Units
 Optional module: RS485 Module
 Cable bushings: D9 Connector Assembly
 Pressure fitting: Quick Connector with Shutoff Valve for 1/8" Hose
 Transmitter installation: Installation Kit for Pole or Pipeline
 HUMICAP180
 Sensor protection: Filter Grid
 No Installation kit for probe
 User´s Guide PTU300 English
 USB Service Cable to RJ45 Port
 No Calibration Contract ISO9001 Calibration