humidity-and-temperature-probe-for-hmt360-hmp360-8n5a3n3-dai-ly-chinh-hang-vaisala-vietnam.png

Humidity and Temperature Probe for HMT360 code: HMP360 8N5A3N3 | Đại lý chính hãng Vaisala Vietnam

Máy phát treo tường Vaisala HUMICAP® HMT360 được thiết kế đặc biệt cho các môi trường nguy hiểm và cháy nổ. Toàn bộ máy phát có thể được đặt vào vùng 0. Có sáu kiểu khác nhau tùy thuộc vào đầu dò:

HMT361 để treo tường
HMT363 cho không gian hạn chế
HMT364 cho áp suất cao
HMT365 cho nhiệt độ cao
HMT367 cho độ ẩm cao
HMT368 cho đường ống điều áp
Để đo độ ẩm trong dầu, ví dụ: hệ thống bôi trơn trung tâm, hệ thống thủy lực và máy biến áp, xem chi tiết về Bộ truyền nhiệt độ và độ ẩm HMT368.

Đặc trưng:

Tuân thủ các phân loại của FM (Mỹ), CSA (Canada) và PCEC (Trung Quốc), VTT (IECEx)
Vận hành an toàn với toàn bộ máy phát trong các khu vực nguy hiểm: Phân khu 1 và 2, Hạng mục 1G / Khu vực 0
Cảm biến Vaisala HUMICAP® có độ chính xác cao, độ ổn định lâu dài tuyệt vời và độ trễ không đáng kể
Sáu tùy chọn thăm dò
Phạm vi nhiệt độ từ -70… +180 ° C (-94… +356 ° F) tùy thuộc vào tùy chọn đầu dò
Hiệu chuẩn có thể theo dõi (bao gồm chứng chỉ)

100% Finland Origin Vaisala Vietnam Code: HMP360 8N5A3N3
 Humidity and Temperature Probe for HMT360
 Probe Type: HMP368 for pressurized pipelines
 Probe length and probe cable length: HMP368, 10m Cable
 Sensor Type: Humicap 180r
 Reserved: Reserved for future us
 Sensor protection: Sintered Filter AISI 316L HM47280
 Installation kit for probe: Fitting Body ISO1/2 with No Leak Srew
 Ex certification and issuer: Ex Certification IECEx/VTT