may-truyen-nhiet-do-va-do-am-hmd62-dai-ly-pp-vaisala-vietnam.png

Máy truyền nhiệt độ và độ ẩm code: HMD62 | Đại lý PP Vaisala Vietnam

Độ chính xác của phép đo lên đến ± 1,5% RH và ± 0,1 ° C (± 0,18 ° F)
• Mô hình máy phát đầu ra tương tự tùy chọn: HMD62 (RH và T) và TMD62 (chỉ T)
• Tất cả các thông số độ ẩm phổ biến có sẵn, bao gồm RH, điểm sương, entanpi và bầu ướt nhiệt độ
• Đầu ra tương tự 4… 20 mA
• Chịu được hóa chất và bụi
• Thân máy được xếp hạng IP66
• Chứng chỉ hiệu chuẩn có thể truy xuất nguồn gốc
• Điều chỉnh trường và đầu ra dễ dàng cấu hình với quyền truy cập nhanh vào máy phát điện tử cũng khi Cài đặt
• Tương thích với Vaisala Insight PC phần mềm

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HMD62
Humidity and Temperature Transmitter, 2-wire