may-phat-nhiet-do-temperature-transmitter-hmt330-3e0b101bcak100a1aaabaa1-dai-ly-pp-vaisala-vietnam.png

Máy phát nhiệt độ Temperature Transmitter code: HMT330 3E0B101BCAK100A1AAABAA1 | Đại lý PP Vaisala Vietnam

Đo độ ẩm trong môi trường khắc nghiệt bằng thiết bị mà bạn có thể tin cậy. Dòng máy truyền nhiệt độ và độ ẩm Vaisala HUMICAP® HMT330 với bảo hành 10 năm * được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp khắt khe, nơi cần có các phép đo ổn định và khả năng tùy chỉnh sâu rộng.

100% Finland Origin Vaisala Vietnam HMT330 1A0B101BCAK100A1AAABAA1
 Humidity and Temperature Transmitter
 HMT331 for wall mounting
 Fixed Probe Cable
 Calculations: Cod RH+T+Td+a+Tw+x+h+pws
 With Display/ Power: (10...35V,24VAC)
 Analog Output 4...20mA
 Analog output signals for Ch1: (0...100%RH)
 Analog output signals for Ch2: See below
 NO Analog output signals for Ch3
 Analog output range for Temp: 0...+60C
 Metric Units
 Cable bushings: Sealed Cable Gland M20x1.5
 Transmitter installation: Wall Mounting Kit
 General purpose HUMICAP180R
 Sensor protection: PPS Grid with Steel Netting
 User´s Guide HMT330 English
100% Finland Origin Vaisala Vietnam HMT330 3E0B101BCAK100A1AAABAA1
 Humidity and Temperature Transmitter
 HMT333 for general use
 Probe cables: Probe 2m
 Calculations: Cod RH+T+Td+a+Tw+x+h+pws
 With Display/ Power: (10...35V,24VAC)
 Analog Output 4...20mA
 Analog output signals for Ch1: (0...100%RH)
 Analog output signals for Ch2: See below
 NO Analog output signals for Ch3
 Analog output range for Temp: 0...+60C
 Metric Units
 Cable bushings: Sealed Cable Gland M20x1.5
 Transmitter installation: Wall Mounting Kit
 General purpose HUMICAP180R
 Sensor protection: PPS Grid with Steel Netting
 User´s Guide HMT330 English

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: