may-do-diem-suong-hand-held-dewpoint-meter-dm70-f0b1a3b1-npp-vaisala-vietnam.png

Máy đo điểm sương Hand-held Dewpoint Meter code: DM70 F0B1A3B1 | NPP Vaisala Vietnam

Máy đo điểm sương cầm tay DM70 cho các ứng dụng kiểm tra điểm và hiệu chuẩn hiện trường cung cấp phép đo chính xác và nhanh chóng cho các ứng dụng điểm sương trong công nghiệp, chẳng hạn như khí nén, xử lý kim loại, sản xuất phụ gia cũng như sấy thực phẩm và nhựa.

DM70 đo nhiệt độ điểm sương một cách chính xác trên một phạm vi đo rộng. Đầu dò có thể được đưa trực tiếp vào các quy trình có áp suất và nó phản ứng nhanh chóng từ môi trường xung quanh đến các điều kiện xử lý. Cảm biến chịu được sự ngưng tụ và phục hồi hoàn toàn khi bị ướt. DM70 cũng có thể được sử dụng như một công cụ để đọc đầu ra của các bộ truyền điểm sương Vaisala cố định, như DMT132, DMT143 & DMT143L, DMT152 và DMT340.

Phần mềm MI70 Link Windows® tùy chọn kết hợp với cáp kết nối USB được sử dụng để truyền dữ liệu đã ghi và dữ liệu đo thời gian thực từ DM70 sang PC.

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: DM70 F0B1A3B1
Hand-held Dewpoint Meter
Indicator with All Plugs to AC-Adapter
NO Indicator Accessories
Dewpoint probe for MI70 indicator, low Td's
Probe Accessories: Sampling Cell (DSC74)
NO Connection Cable to a Transmitter
Carrying Case: Weather proof case (hard plastic) MI70CASE3
Special Feature: Vaisala