may-phat-nhiet-do-temperature-transmitter-hmt330-7s0a101bcac100a01cabaa1-npp-vaisala-vietnam.png

Máy phát nhiệt độ Temperature Transmitter code: HMT330 7S0A101BCAC100A01CABAA1 | NPP Vaisala Vietnam

Đo độ ẩm trong môi trường khắc nghiệt bằng thiết bị mà bạn có thể tin cậy. Dòng máy truyền nhiệt độ và độ ẩm Vaisala HUMICAP® HMT330 với bảo hành 10 năm * được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp khắt khe, nơi cần có các phép đo ổn định và khả năng tùy chỉnh sâu rộng.

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

HMT330 7S0A101BCAC100A01CABAA1
Humidity and Temperature Transmitter
Transmitter type: HMT337 for high humidities
Probe cables: Probe 2m +180C
NO Additional temperature probe
Calculations: Code RH+T
With Display
Power Supply: Standard (10...35V,24VAC)
Signal Output: Analog Output 4...20mA
Analog output signals for Ch1: RH (0...100%RH)
Analog output signals for Ch2: Below range
NO Analog output signals for Ch3
Analog output range for Temp: -40...+80C
Metric Units
Cable bushings: Sealed Cable Gland M20x1.5
No Transmitter installation
General purpose HUMICAP180
Sensor protection: Sintered Filter AISI 316L  HM47280
No Installation kit for probe
User´s Guide HMT330 English
No Calibration Contract ISO9001 Calibration
NO Additional Maintenance

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: