dau-do-mau-khi-gas-sample-probe-saht-gsp-fe-c10-seah-hightech-vietnam-1.png

Đầu dò mẫu khí Gas Sample Probe code: SAHT-GSP-FE-C10 | Seah Hightech Vietnam

Làm nóng bằng điện lên đến 120 ℃ hoặc 180 ℃
– Lấy mẫu khí quá trình nạp bụi
– Âm lượng nhỏ, thời gian phản hồi nhanh
– Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
– Lò sưởi điện tự điều chỉnh
– Gắn ngoài trời với vỏ bảo vệ
– Tùy chọn hộp nối điều khiển: Lớp bảo vệ – IP66

100% Korea Origina

Seah Hightech Vietnam

Model: SAHT-GSP-FE-C10
Gas Sample Probe Element
Filter : Ceramic (10㎛)
Size : D30 x d20 x 150L
with Gasket Kit (Graphite D30xd20x3.5t)