pvmet-330-solar-monitoring-station-rainwise.png

PVMET 330 SOLAR MONITORING STATION RAINWISE, Rainwise Viet Nam, PVMET 330 SOLAR MONITORING STATION, PVMET 330 RAINWISE,

PVMET 330  Solar Monitoring Station RainWise, RainWise Viet Nam, Solar Monitoring Station RainWise, PVMET 330  Solar Monitoring Station, PVMET 330 RainWise

PVMET 330 SOLAR MONITORING STATION RAINWISE

Origin Brand Code
100% USA Origin Allen Bradley
Vietnam
Model: SK-R1-MCB1-PF755
Control Board
NOTE: Recheck khi order
100% Switzland Origin Linmot Vietnam Sliders PL01-20 – use LC version for new applications
PL01-20X1200/1120
P/N: 0150-1340
100% Swiss/China Origin Wandfluh Vietnam Model: AS22101A-G24
Poppet Valve
100% USA/ EU Origin Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam Model: PVMET 330
Solar Monitoring Station
100% EU
Origin
Gestra Vietnam NRGS 15-1, PN 40, G 1
008576.001.60153
Level Switch Sensing
100% China/ USA Origin Bently Nevada Vietnam Model: 3500/15-05-05-00
Power Supplies
China origin

Đại lý Phân phối chính hãng tại ANS Viet Nam

Xem thêm các sản phẩm khác tại đây

Mr Khang

Email: khang@ansgroup.asia

Số điện thoại: 0909394591

Zalo: 0909394591

Skype: live:.cid.2f401a59511dabc7