standard-mass-flow-controller-3660-1-4swl-n2-10sccm-20°c-0-npp-kofloc-vietnam.png

Standard Mass Flow Controller code: 3660-1/4SWL-N2-10SCCM-20°C-0 | NPP Kofloc Vietnam

Bộ điều khiển dòng khối lượng Model 3660 đã được phát triển tập trung vào sự nhỏ gọn và chi phí thấp và đang được nhiều người dùng hoan nghênh vì các ứng dụng đa dạng, bao gồm từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và các hoạt động phát triển để sử dụng như một dòng chảy tiêu chuẩn mô hình điều khiển cho các loại máy phân tích và chân không các thiết bị trong dây chuyền sản xuất. Các loại mô hình có nguồn gốc và các tùy chọn có sẵn.

100% Japan Origin

Kofloc Vietnam

Code: 3660-1/4SWL-N2-10SCCM-20°C-0
Standard Mass Flow Controller

100% Japan Origin

Kofloc Vietnam

Code: 3660-1/4SWL-N2-200SCCM-20°C-0
Standard Mass Flow Controller

100% Japan Origin

Kofloc Vietnam

Code: 3660-1/4SWL-N2-500SCCM-20°C-0
Standard Mass Flow Controller