temposonics®-g-series-ghm0340mr021a0-dai-ly-pp-mts-vietnam.png

Temposonics® G-Series code: GHM0340MR021A0 | Đại lý PP MTS Vietnam

Cảm biến vị trí tuyến tính Temposonics® G-Series cung cấp độ bền cao và các giải pháp đo vị trí chính xác trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Các mô hình cảm biến vị trí khác nhau cho các mục đích đo vị trí khác nhau:
Phiên bản que (GH) để đo vị trí tích hợp xi lanh và để trang bị thêm cho các mô hình cảm biến kế thừa
Phiên bản cấu hình (GP) để đo vị trí của trục chuyển động và để trang bị thêm cho các mô hình cảm biến kế thừa
Phiên bản que dự phòng (GT2 / 3) để đo vị trí tích hợp xi lanh. Hai hoặc ba hệ thống đo lường độc lập chứa trong một vỏ nhỏ gọn để sử dụng trong các ứng dụng có yêu cầu về tính khả dụng và an toàn đặc biệt
Phiên bản que dự phòng để nhúng trong xi lanh (GTE) để đo vị trí trong xi lanh. Hai hoặc ba hệ thống đo độc lập chứa trong một vỏ nhỏ gọn được sử dụng trong các ứng dụng có yêu cầu đặc biệt về tính an toàn và tính khả dụng
Đầu ra: Analog, Start / Stop, PWM

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code : GHM0340MR021A0
Temposonics® G-Series