temposonics®-g-series-ghm1455mr021a0-dai-ly-pp-mts-vietnam.png

Temposonics® G-Series code: GHM1455MR021A0 | Đại lý PP MTS Vietnam

Cảm biến vị trí tuyến tính Temposonics® G-Series cung cấp độ bền cao và các giải pháp đo vị trí chính xác trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Các mô hình cảm biến vị trí khác nhau cho các mục đích đo vị trí khác nhau:
Phiên bản que (GH) để đo vị trí tích hợp xi lanh và để trang bị thêm cho các mô hình cảm biến kế thừa
Phiên bản cấu hình (GP) để đo vị trí của trục chuyển động và để trang bị thêm cho các mô hình cảm biến kế thừa
Phiên bản que dự phòng (GT2 / 3) để đo vị trí tích hợp xi lanh. Hai hoặc ba hệ thống đo lường độc lập chứa trong một vỏ nhỏ gọn để sử dụng trong các ứng dụng có yêu cầu về tính khả dụng và an toàn đặc biệt
Phiên bản que dự phòng để nhúng vào xi lanh (GTE) để đo vị trí trong xi lanh. Hai hoặc ba hệ thống đo độc lập chứa trong một vỏ nhỏ gọn được sử dụng trong các ứng dụng có yêu cầu đặc biệt về tính an toàn và tính khả dụng
Đầu ra: Analog, Start / Stop, PWM

100% USA Origin MTS Sensor/Temposonics Vietnam Code: GHM1455MR021A0
Temposonics® G-Series
100% USA Origin MTS Sensor/Temposonics Vietnam Code: GHM0355MR021A0
Temposonics® G-Series
100% USA Origin MTS Sensor/Temposonics Vietnam Code: GHM0805MR021A0
Temposonics® R-Series
100% USA Origin MTS Sensor/Temposonics Vietnam Code: GHM0365MR021A0
Temposonics® R-Series
Note: RPS0400MD601A01 is obsolete

 

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: