5x00225g01-process-control-base-assembly-emerson-ovation.png

5X00225G01 Process Control Base Assembly  Emerson Ovation, ANS Viet Nam, Emerson Ovation Viet Nam, Process Control Base Assembly  Emerson Ovation, 5X00225G01 Process Control Base Assembly, 5X00225G01 Emerson Ovation

Emerson Ovation-Process Control Base Assembly – Đế nguồn bộ điều khiển

Tên thiết bị: Process Control Base Assembly – Đế nguồn bộ điều khiển

Mã đặt hàng: 5X00225G01

Nhà sản xuất: Emerson Ovation USA

Nhà cung cấp: ANS Việt Nam

 

Thông số kĩ thuật

Brand:

Emerson/Ovation

Part Number:

5X00225G01

Operating Voltage:

24 (V)

Place Of Origin:

USA

Output Frequency:

30 (kHz)

High Light:

Ethernet I/O Module

PLC I/O Module

Weight:

0.60 lbs

Dimensions:

4.75 x 6.50 x 2.00 in

Mã hàng tương đương

5X00489G01_5X00300G01_5X00419G02_5X00419G01_5X00167G01

5X00226G02_5X00105G14_5X00121G01_5X00489G01_5X00300G01

5X00419G01_5A23307H15_5A26458G01_5A26458G01_5X00070G04

5X00121G01_5D32123G02_5X00105G07_5D32191G01_5X00105G14

5X00058G01_5X00117H03_5X00059G01_5X00119G01_5X00167G01

1C31181G01_1C31181G02_1C31181G03_1C31181G04_1C31189G01

1C31192G01_1C31194G01_1C31194G02_1C31197G01_1C31197G02

1C31197G03_1C31197G04_1C31199G01_1C31199G02_1C31199G03

1C31201G01_1C31201G02_1C31203G01_1C31204G01_1C31204G03

1C31205G01_1C31206G01_1C31219G01_1C31222G01_1C31222G01

1C31223G01_1C31224G01_1C31224G02_1C31227G01_1C31227G02

1C31232G01_1C31232G02_1C31232G03_1C31233G01_1C31238H01

1C31233G02_1C31233G03_1C31233G04_1C31234G01_1P00028G01

1X00014H01_1X00046H01_1X00046H02_1X00055H01_1X00061H01

1X00093G42_1X00093H04_1X00093H05_1X00055H01_1X00061H01