may-phan-tich-do-rung-hd2030-npp-delta-ohm-vietnam.png

Máy phân tích độ rung code: HD2030 | NPP Delta Ohm Vietnam

HD2030 là một máy phân tích rung động di động có thể thực hiện phân tích quang phổ và thống kê. Thiết bị có thể cung cấp tất cả các thông số đo theo yêu cầu của quy chuẩn hiện hành liên quan đến việc bảo vệ người vận hành khỏi rủi ro liên quan đến rung động và có thể đo ở chế độ tay và toàn bộ cơ thể. Cũng có thể đánh giá mức độ khó chịu đối với con người do rung động trong các tòa nhà.

Dụng cụ đã được thiết kế kết hợp tính linh hoạt tối đa và dễ sử dụng với khả năng cập nhật thiết bị theo sự phát triển của các quy định liên quan đến rung động. Người dùng có thể cập nhật trực tiếp chương trình cơ sở của thiết bị bằng chương trình Noise & Vibration Studio được cung cấp cùng với thiết bị.

HD2030 đáp ứng các thông số kỹ thuật của tiêu chuẩn ISO 8041: 2005, ISO 5349-1: 2001 (rung tay) và ISO 2631-1, 2 và 4 1997 (rung toàn bộ cơ thể). Bộ lọc quãng tám và bộ lọc quãng tám thứ ba đáp ứng các thông số kỹ thuật loại 1 của tiêu chuẩn IEC 61260.

Các ứng dụng chính:

Đánh giá mức độ rủi ro của người vận hành liên quan đến các rung động truyền đến hệ thống tay đòn thông qua các dụng cụ rung hoặc các vật dụng chịu rung động hoặc va đập;
Đánh giá mức độ rủi ro của người vận hành liên quan đến các rung động truyền đến toàn bộ cơ thể cũng thông qua việc sử dụng các cách di chuyển hoặc vận chuyển;
Đánh giá mức độ tiếp xúc của người vận hành với rủi ro liên quan đến rung động truyền đến toàn bộ cơ thể của các tòa nhà chịu rung động hoặc tác động;
Phân tích quang phổ dải quãng tám hoặc quãng tám thứ ba;
Phân tích thống kê với tính toán các mức phân vị từ L1 đến L99;
Suy giảm rung động và cải tạo.
Bộ sản phẩm bao gồm: HD2030 - máy phân tích độ rung, HD6188 - mỡ silicon, HD6273 - khay sáp để dán cảm biến gia tốc, 080A90 - keo, HD2030MC - thẻ nhớ SD 32GB, CP22 hoặc HD2110CSNM - cáp kết nối với PC hoặc RS232, sách hướng dẫn, hộp đựng, Báo cáo hiệu chuẩn ISO 9001, phần mềm Noise Studio 

080A90 Glue for accelerometer mounting Delta Ohm Vietnam
081A27 Screw; dual 5-40UNC   Delta Ohm Vietnam
081A90 Screw; dual 5-40UNC 10-32UNF Delta Ohm Vietnam
081B05 Screw; dual 10-32UNF Delta Ohm Vietnam
BAT-40 Spare battery pack for HD40.1 printer Delta Ohm Vietnam
BAT4V8NIMH Spare battery pack for the sound level meter Delta Ohm Vietnam

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: