manual-alarm-call-points-sm87pblsi1b1l1ronnb-npp-medc-vietnam.png

Manual alarm call points code: SM87PBLSI1B1L1RONNB | NPP MEDC Vietnam

Các đơn vị nút bấm tắt máy khẩn cấp, báo cháy bằng tay này đã được thiết kế cho các điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất. Các thiết bị đều dễ dàng cài đặt và bảo trì. Các phiên bản Exia an toàn nội tại và Exd chống cháy của mỗi mẫu đều có sẵn. Lựa chọn thép không gỉ hoặc hợp kim làm cho phạm vi phù hợp cho các ngành công nghiệp ngoài khơi hoặc trên đất liền.

100% UK Origin

MEDC Vietnam

Model: SM87PBLSI1B1L1RONNB
Pushbutton Call Point, IP66 & IP67, Material: Stainless Steel, Certification: ATEX approved, Ex II 1G, Ex ia IIC T4 Ga, SIL2 approved, Cable Entries: 1 x M20 Bottom, 1 x M20 Left Hand Side, 1 x M20 Right Hand Side, Duty Label: Other (Please specify details with order), Tag Label: None, Features: None, Finish: Blue.

100% UK Origin

MEDC Vietnam

Model: SM87PBLSI1B1L1RONNR
Pushbutton Call Point, IP66 & IP67, Material: Stainless Steel, Certification: ATEX approved, Ex II 1G, Ex ia IIC T4 Ga, SIL2 approved, Cable Entries: 1 x M20 Bottom, 1 x M20 Left Hand Side, 1 x M20 Right Hand Side, Duty Label: Other (Please specify details with order), Tag Label: None, Features: None, Finish: Red.