cong-tac-contactor-nfg-5003v-o-l-ii-pol-npp-homa-vietnam.png

Công tắc Contactor code: NFG 5003v o.L., II-pol | NPP Homa Vietnam

Các lĩnh vực ứng dụng trong công nghiệp khởi động động cơ là xử lý nước, động cơ (dải MW), trạm bơm và hệ thống điều hòa không khí lớn. Việc sử dụng trong các ứng dụng này là bật hoặc tắt ứng dụng. Điều này có thể cần thiết trong trường hợp xảy ra lỗi, công việc bảo trì, khi kết thúc ca làm việc hoặc để phục hồi năng lượng. Một cách sử dụng nữa có thể là ngắn bộ khởi động khi đạt được tốc độ định mức. Ứng dụng của Starter-Step-Switch hoạt động bằng cách tăng điện trở trong hệ thống bằng cách chuyển thêm điện trở vào hệ thống. Điều này được thực hiện cho đến khi đạt được tốc độ định mức.

100% Germany Origin

Homa Vietnam

Art no: 122094
Contactor at List 280
Ident-Nr: B1N62T08D240N000
Type: NFG 5003v o.L., II-pol
Ag-current contacts
Ith2 2000A, 1000V 50-60Hz
Ui 1000V, U20 1660V
Uc 220-230V 50-60Hz/DC
1 coil N136
1 solid-state control unit
6 auxiliary contacts (2NC+4NO)
mounted below magnetic system
wiring diagram acc.Abb. 3
dimension acc. Abb.81
dimension 'A'=635mm
without latch-in and trip coil