bo-nguon-power-supply-el9400-npp-beckhoff-vietnam.png

Bộ nguồn Power supply code: EL9400 | NPP Beckhoff Vietnam

Thiết bị đầu cuối cấp nguồn EL9400 được sử dụng để làm mới E-bus qua đó quá trình trao đổi dữ liệu giữa các bộ ghép EtherCAT và Thiết bị đầu cuối diễn ra. Mỗi thiết bị đầu cuối EtherCAT yêu cầu một dòng điện nhất định từ E-bus

100% EU Origin

Beckhoff Vietnam

Code: EL9400
Description: Power supply terminal for E-bus, 24 V DC, 2 A

Technical data EL9400, ES9400
Technology power supply terminal
Input voltage 24 V DC (-15 %/+20 %)
Input current typ. 70 mA + (E-bus/4)
Output voltage 5 V for E-bus supply
Output current 2 A
Electrical isolation 500 V (E-bus/field potential)
Insulation voltage input/output
Power contacts max. 24 V DC/max. 10 A
Weight approx. 65 g
Operating/storage temperature 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative humidity 95 %, no condensation
Vibration/shock resistance conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMC immunity/emission conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Protect. class/installation pos. IP 20/variable
Pluggable wiring for all ESxxxx terminals
Approvals/markings CE, UL, ATEX
Ex marking II 3 G Ex nA IIC T4 Gc