push-button-tool-reset-call-point-gnexcp6bptdsles3a1zl24e470r-e2s-vietnam.png

 Push Button Tool Reset Call Point code: GNExCP6BPTDSLES3A1ZL24E470R | E2S Vietnam

E2S là nhà sản xuất độc lập hàng đầu thế giới về tín hiệu âm thanh và hình ảnh hiệu suất cao, điểm gọi thủ công và nút nhấn cho các ứng dụng an toàn cuộc sống ở các địa điểm thương mại, công nghiệp, hàng hải, trên bờ và ngoài khơi.

Kết hợp công nghệ mới nhất với hơn 29 năm chuyên môn kỹ thuật, chúng tôi đã tạo ra nhiều loại tín hiệu và điều khiển tiết kiệm tuổi thọ nhất đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu khắc nghiệt nhất.

100% UK Origin E2S Vietnam Model: GNExCP6BPTDSLES3A1ZL24E470R
 Push Button Tool Reset Call Point
100% UK Origin E2S Vietnam Model: GNExCP6BPTDSLES3A1RL24E470R
 Push Button Tool Reset Call Point