373087-045-jie-họp-só-jie-haarslev.png

Hộp số của JIE/ HAARSLEV373087-045-JIE,JRTFA87AM132 NO. J1-15070607

373087-045-JIE JIE GEARBOXJRTFA87AM132 NO. J1-15070607 Haarslev, Haarslev Viet Nam,

373087-045-JIE, JIE GEARBOXJRTFA87AM132 NO. J1-15070607

Tên thiết bị: Hộp số  373087-045-JIE- JRTFA87AM132 NO. J1-15070607
 Nhà sản xuất: JIE/ HAARSLEV 

Nhà cung cấp: ANS Việt Nam, Đại lý JIE/ HAARSLEVtại Việt Nam, HAARSLEV Vietnam

Đặt điểm

Hướng dẫn chọn code:

1

Enterprise Code

J – JIE Corp

 

2

Product Code

RTR – Helical Geared Motor

RTF – Parallel Shaft-Helical Geared Motor

RTK – Helical-Bevel Geared Motor

RTS – Helical-Worm Geared Motor

3

Unit Model

No Code – Feet-mounted

F – Flange-mounted

A – Hollow shaft-mounted

AF – Flange-mounted with hollow shaft

4

Gear Unit Size

67 – Gear Unit Size 67

5

Torque Arm

No Code – No torque arm

G – Torque arm

6

Electric Motor

D – Three Phase Asychronous Motor (IP54)

DP/DE/OS – Energy efficiency rating class1 / class2 / class 3

YB – -Flame-proof Three Phase
Asychronous Motor

YGP – Table Roller Three Phase
Asychronous Motor

YZP – Metallurgy Hoist Frequency
Variable Motor

YD – -Multi Speed Three Phase (IP54)

7

Frame Size

80 – Motor Center Height 80mm

8

Stator Length

S, M, L

9

Number of Poles

4 – 4 Poles

10

Brake

No Code – No Brakes

BE – Brakes

11

Brake Release

No Code – No Brake Release

HF – Screw release(lock in the brake release position) Brake Release

HR – handle release(automatic braking position)

12

Thermal Protection

No Code – No Thermistor

TF – Thermistor Sensor

TF – Thermistor protection (PTC thermistor)

TH – Thermostat protection (Bimetal switch)

13

Ratio

109.04 – Ratio 109.04

14

Mounting Position

M1 – Mounting Position M1

15

Terminal Box Position

No Code – Terminal Box position is 0°

180 – Terminal Box position is 180°

Xem thêm các sản phẩm khác tại đây

Mr Khang

Email: khang@ansgroup.asia

Số điện thoại: 0909394591

Zalo: 0909394591

Skype: live:.cid.2f401a59511dabc7