bo-ma-hoa-absolute-encoder-amg81-p29-z0-npp-baumer-vietnam.png

Bộ mã hóa Absolute Encoder code: AMG81 P29 Z0 | NPP Baumer Vietnam

Bộ mã hóa với trục đặc ø11 mm và mặt bích EURO B10
Multiturn / SSI / Profibus / CANopen®
Phương pháp cảm biến quang học
Singleturn 13 bit, multiturn 12 bit / 16 bit
Mặt bích EURO B10 / trục đặc ø11 mm

100% EU
 Origin
Baumer Hübner
 Vietnam
Code: AMG 81 P 29 Z 0 same as SN7000002553143
 Description: Absolute Encoder
100% EU Origin Baumer Vietnam Code: 11075638
 Description: AMG81 P29 Z0
 Absolute Encoder