bo-loc-filter-b68g-nnk-ar3-rln-norgren-vietnam.png

Bộ lọc filter code: B68G-NNK-AR3-RLN | Norgren Vietnam

Norgren là một công ty có uy tín và hàng đầu trong công nghệ truyền động và chất lỏng, Norgren cung cấp "Kỹ thuật đột phá" - các giải pháp đột phá được sử dụng trong các ngành quan trọng nhất của ngành công nghiệp trên toàn thế giới và do đó làm phong phú và cải thiện đáng kể cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

100% EU
Origin

Norgren Vietnam

Code: B68G-NNK-AR3-RLN
 Description: B68G-Olympian Plus plug-in system filter/regulator, without yoke

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: