capacitance-level-measurement-fmi51-h1atcjb3b1a-e-h-vietnam.png

Capacitance level measurement code: FMI51-H1ATCJB3B1A | E+H Vietnam

Liquicap FMI51 là một đầu dò que cách điện hoàn toàn đáng tin cậy để theo dõi mức liên tục trong chất lỏng, đặc biệt là trong môi trường tạo hình tích tụ và nhiệt độ cực cao. Phép đo không phụ thuộc vào hằng số điện môi (dc). Được sử dụng cùng với Fieldgate FXA320 (thẩm vấn giá trị đo từ xa bằng công nghệ Internet), Liquicap là một giải pháp lý tưởng cho Giải pháp Quản lý Hàng tồn kho.

Sự chính xác
Độ lặp lại 0,1%

Nhiệt độ quy trình
-80 ° C ... 200 ° C
-112 ° F ... 392 ° F

Quy trình áp suất tuyệt đối / tối đa. giới hạn quá áp
Chân không ... 100 bar
(Máy hút ... 1450 psi)

Tối đa khoảng cách đo lường
0,1 m ... 4,0 m
(0,3 ft ... 13 ft)

Các bộ phận chính được làm ướt
Vật liệu cách nhiệt: PTFE, PFA
316L

 

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: