cam-bien-sensor-ftl31-aa4u2bawcj-npp-e-h-vietnam.png

Cảm biến sensor code: FTL31-AA4U2BAWCJ | NPP E+H Vietnam

Liquiphant FTL31 là công tắc đo mức điểm cho chất lỏng. FTL31 được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp trong tất cả các ngành công nghiệp, chủ yếu là ngành công nghiệp máy móc. Liquiphant được sử dụng để ngăn chặn quá mức hoặc bảo vệ máy bơm chạy khô trong hệ thống làm sạch. Khả năng IO-Link cho phép cài đặt thông số dễ dàng.
Gọn nhẹ:
- Cảm biến rung nhỏ nhất trên thị trường
An toàn:
- Tự giám sát liên tục
-Chuyển đổi đáng tin cậy độc lập với các thuộc tính phương tiện
Dễ:
- Không có hiệu chuẩn
- Cắm và chạy
- Kết nối IO-Link

Nhiệt độ quy trình
-40 ° C ... 150 ° C
(-40 ° F ... 302 ° F)

Quy trình áp suất tuyệt đối / tối đa. giới hạn quá áp
Chân không ... 40 bar
(Chân không ... 580 psi)

Min. mật độ trung bình
> 0,7g / cm³
(> 0,5g / cm³ tùy chọn)

100% EU
Origin

E+H Vietnam

Code: FTL31-AA4U2BAWCJ Level Sensor
Description : Point level switch for liquids

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: