dau-bao-nhiet-heat-detetor-p-n-907368-npp-minimax-vietnam.png

Đầu báo nhiệt Heat detetor P/N: 907368 | NPP Minimax Vietnam

Đầu báo chênh lệch nhiệt tối đa trong công nghệ giá trị giới hạn cho Ex Zone 1. Được thiết kế để sử dụng trong các khu vực dự kiến sẽ sinh nhiệt nhanh từ ngọn lửa. Đầu báo nhiệt mạnh mẽ với 2 cảm biến nhiệt độ, cũng được sử dụng trong các khu công nghiệp. Đầu báo nhiệt với thiết bị điện tử về bản chất an toàn để hoạt động trong các khu vực dễ cháy nổ. Kết nối với BMZ qua TCM và rào chắn Zener (mục số: 33084). Thanh chắn phải được lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất và bên ngoài khu vực Ex.

Thích ứng với điều kiện môi trường xung quanh thông qua 2 cảm biến nhiệt độ
Sự khác biệt kết hợp và đánh giá tối đa của sự gia tăng nhiệt độ
Nguyên tắc phát hiện: Cảm biến nhiệt độ NTC
Báo động được chỉ báo bằng 1 đèn LED màu đỏ
Cấp nhiệt độ, đo chênh lệch: Loại C, theo EN 54-5: 2000 / A1: 2002
Nhiệt độ giải phóng tĩnh: 84 ° C đến 100 ° C
Số lượng bộ phát hiện trên mỗi dòng tối đa. 10
Để biết kết nối / lắp ráp, hãy xem sơ đồ kết nối 56543

100% Germany Origin

Minimax Vietnam

P/N.: 907368
heat detetor WMX1000D105 Ex

100% Germany Origin

Minimax Vietnam

P/N.: 891319
Fire detector FMX3511 BG

100% Germany Origin

Minimax Vietnam

P/N.: 782239
card MVA LÖ

100% Germany Origin

Minimax Vietnam

P/N.: 800831
Smoke detector OMX1001C