may-do-co-trong-khong-gian-space-co-detector-cmd5b1000-010-npp-greystone-vietnam.png

Máy dò CO trong không gian Space CO detector code: CMD5B1000-010 | NPP Greystone Vietnam

Khoảng 0-300 ppm CO
Phần tử cảm biến điện hóa
Đầu ra 4-20 mA hoặc 0-10Vdc, 2 dây (cấp nguồn vòng lặp) hoặc 3 dây
Được cung cấp bởi nguồn AC hoặc DC
Tùy chọn trên tàu tiếp sức
Dễ dàng hiệu chỉnh tại hiện trường

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: CMD5B1000-010
Space CO detector
0-300ppm, 0-10Vdc output