may-do-anh-sang-light-level-detector-psr-1-t-npp-greystone-vietnam.png

Máy dò ánh sáng Light Level Detector code: PSR-1-T | NPP GREYSTONE Vietnam

PSR-1 là Điện trở nhạy sáng có thể được sử dụng làm đầu vào để chỉ ra sự hiện diện của ánh sáng tại vị trí cảm biến. PSR-1-T là PSR-1 được kết hợp với bộ phát B420-P.

PSR-1-T tạo ra tín hiệu đầu ra 4 - 20mA. Cảm biến được thiết kế để gắn vào cuối hộp ống luồn dây điện chịu thời tiết.

PSR-1 có điện trở trong bóng tối vượt quá 1 Mohm và điện trở trong ánh sáng sáng dưới 1,5 k ohm. PSR-1 và PSR-1-T cho biết sự có mặt hoặc không có ánh sáng.

Chúng không nên được sử dụng để kiểm soát chân nến đối với các không gian bị chiếm dụng. PSR-1-T được hiệu chuẩn cho 4mA trong ánh sáng rực rỡ> 100 chân nến và 20mA trong bóng tối <0,1 chân nến.

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: PSR-1-T
PSR Series – Light Level Detector