may-phat-ap-suat-pressure-transmitter-3100d-3-fm-1-1-lcd-dai-ly-pp-dwyer-vietnam.png

Máy phát áp suất Pressure Transmitter code: 3100D-3-FM-1-1-LCD | Đại lý PP Dwyer Vietnam

Máy phát áp suất thông minh Mercoid® Series 3100D là máy phát hiệu suất cao dựa trên bộ vi xử lý, có khả năng hiệu chuẩn áp suất linh hoạt, cấu hình nút nhấn và có thể lập trình bằng Giao tiếp HART®. Series 3100D có khả năng được cấu hình cho các ứng dụng chênh lệch áp suất hoặc mức bằng nút số không và nút nhịp. Không cần thiết bị hiệu chuẩn hiện trường để cấu hình. Phần mềm máy phát bù đắp các hiệu ứng nhiệt, cải thiện hiệu suất. EEPROM lưu cài đặt cấu hình và lưu hệ số hiệu chỉnh cảm biến trong trường hợp tắt máy hoặc mất điện. Series 3100D được FM hoặc ATEX phê duyệt để sử dụng ở các địa điểm nguy hiểm (đã phân loại). Khả năng rung 100: 1 cho phép thiết bị phát thông minh được định cấu hình để phù hợp với bất kỳ ứng dụng nào.

Đo lưu lượng
Giám sát mức độ
Lọc hoặc bơm chênh lệch áp suất
Giám sát quá trình quan trọng

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Code: 3100D-3-FM-1-1-LCD
 SERIES 3100D EXPLOSION-PROOF DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Code: CS-150 Sensor
SERIES CS DIAPHRAGM PRESSURE SWITCH

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Code: WHT-211
SERIES WHT WEATHER-RESISTANT HUMIDITY/TEMPERATURE TRANSMITTER

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Code: 626-10-CB-P1-E5-S1
 SERIES 626 INDUSTRIAL PRESSURE TRANSMITTER