position-indicator-2475424-npp-raytek-vietnam.png

Position indicator code: 2475424 | NPP Raytek Vietnam

Hình ảnh nhiệt thời gian thực cho các quá trình liên tục hoặc rời rạc
Laser dòng tích hợp để căn chỉnh nhanh chóng, dẫn đến chi phí lắp đặt thấp hơn
Đảm bảo sản phẩm được sản xuất theo quy cách để nâng cao chất lượng
Được thiết kế cho những môi trường khắc nghiệt nhất, MP Linescanner Series cung cấp các phép đo nhiệt độ và hình ảnh chính xác, từng góc cạnh và thời gian thực cho các quy trình liên tục. Xem tất cả với tốc độ quét lên đến 300Hz và 1024 điểm dữ liệu mỗi lần quét, cho phép bạn tìm nhiệt độ bị lỗi, chẳng hạn như điểm nóng, trước khi xảy ra lỗi.

100% USA Origin (Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam Item no: 2475424
 Part no: XXXSYSECPI
 Position indicator
 Accessories for MP150