cam-bien-inductive-sensors-bhs003j-npp-balluff-vietnam.png

Cảm biến Inductive Sensors code: BHS003J | NPP Balluff Vietnam

Cảm biến cảm ứng được xếp hạng áp suất của chúng tôi chịu được áp suất lên đến 500 bar. Do đó, chúng hoàn toàn phù hợp để giám sát vị trí của hệ thống thủy lực của bạn, chẳng hạn như để xác minh vị trí cuối của xi lanh thủy lực hoặc vị trí van giám sát.

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS003J
BES 516-300-S295/1.025"-S4
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES02H7
BES 516-114-SA1-05
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BML004F
BML-S1C0-Q53P-M400-R0-KA02
Magnetically Coded Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL12NM
BTL7-P511-M0500-B-S32
Magnetostrictive sensors
BTL0009 (BTL5-P1-M0500-B-S32) is obsolete

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL19HH
BTL7-E500-M0381-Z-KA05
Magnetostrictive sensors