advanced-thermal-imaging-camera-flir-e96-42°-npp-flir-vietnam.png

Advanced Thermal Imaging Camera code: FLIR E96 42° | NPP Flir Vietnam

FLIR E96 là máy ảnh cầm tay súng lục đầu tiên của chúng tôi có độ phân giải nhiệt 640 × 480 để các nhân viên kiểm tra có thể khảo sát các mục tiêu nguy hiểm, điện áp cao một cách an toàn và nhanh chóng chẩn đoán các hỏng hóc về điện và cơ. Các thấu kính AutoCal ™ có thể hoán đổi cho nhau cung cấp khả năng bao phủ hoàn toàn các mục tiêu gần và xa, với máy đo khoảng cách bằng laser đảm bảo lấy nét rõ nét cần thiết để đo nhiệt độ chính xác. Tính năng Tuyến đường kiểm tra FLIR tích hợp chạy các tuyến đường khảo sát được lập kế hoạch trước để giúp người kiểm tra luôn có tổ chức khi khảo sát quy mô lớn hoặc nhiều địa điểm. Trong thời gian giới hạn, việc mua một máy ảnh E96 bao gồm đăng ký 3 tháng đối với FLIR Thermal Studio Pro và FLIR Route Creator.

100% EU
Origin

Flir Vietnam

Replacement by FLIR E96 42°
Advanced Thermal Imaging Camera NOTE: Difference: Better detector with 640 x 480 pixels instead of 464 x 348 pixels.