msk-015-1024-encoder-sumtak-heidenhain.png

MSK-015-1024 Encoder Sumtak Heidenhain, Sumtak Heidenhain VIet Nam, MSK-015-1024 Encoder,  Encoder Sumtak Heidenhain, MSK-015-1024 Sumtak Heidenhain

Sumtak Heidenhain Encoder dạng từ tính MSK-015-1024

Sumtak MSK  I  Encoder Sumtak MSK  I  Bộ phát xung Sumtak MSK  I  Bộ mã hóa xung Sumtak MSK  I  Bộ mã hóa vòng quay Sumtak

 • MSK: Nguồn: 5 VDC
 • Encoder từ tính
 • Xung ; ngõ ra : 1024
 • Dòng
 • Tốc độ xoay : 1800 r/min
 • Sự tăng tốc góc đầu vào cho phép : 10000rad/s2
 • Momen quán tính :  63x10-4 kg.m2
 • Nhiệt độ hoạt động : 0-85oC
  Kích thước:

MSK-015-1024 Encoder Sumtak Heidenhain, Sumtak Heidenhain VIet Nam, MSK-015-1024 Encoder, Encoder Sumtak Heidenhain, MSK-015-1024 Sumtak Heidenhain

Sumtak Heidenhain Encoder  MSK-015-1024 được dùng trong máy cnc, máy móc trong dây chuyền công nghiệp,...

Xem thêm các sản phẩm khác tại đây

Mr Khang

Email: khang@ansgroup.asia

Số điện thoại: 0909394591

Zalo: 0909394591

Skype: live:.cid.2f401a59511dabc7