bo-truyen-dong-actuator-ch65210104-npp-rotork-vietnam.png

Bộ truyền động Actuator code: CH65210104 | NPP Rotork Vietnam

Rotork Gears BV sản xuất hộp số với nhiều loại và kích cỡ khác nhau. Hộp số ILG / S từ Rotork Gears là một ghi đè bằng tay hộp số quý rẽ cho bộ truyền động tác động đơn. Hộp số ILG / S được thiết kế để sử dụng cho vận hành thủ công của các van trong đường ống, trong trường hợp hệ thống truyền động tự động bị hỏng.
NB. Sách hướng dẫn này chỉ có hiệu lực cho các hộp số ILG / S tiêu chuẩn của Rotork Gears BV. Đối với các phiên bản đặc biệt, thông số kỹ thuật và mô hình có thể khác nhau. Rotork Gears BV không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng sai cách của hộp số.

100% UK Origin

Rotork Vietnam

Serial No.: CH65210104
IQ25 F14 B4 [IP68] 18RPM 400/3/50 (-30 +70 °C); WD103B0000
 Actuator

100% UK Origin

Rotork Vietnam

Code: IQTM1000F14
IQTM1000 F14 [IP68] 380/3/50 (-30 +70 °C); WD403B0010
Actuator