4wrae-10-w60-22-g24k31-a1v-pn-r900954088-valve-rexroth.png

4WRAE-10-W60-22/G24K31/A1V PN: R900954088 valve Rexroth, Rexroth Viet Nam, 4WRAE-10-W60-22/G24K31/A1V PN: R900954088 valve, valve Rexroth, 4WRAE-10-W60-22/G24K31/A1V PN: R900954088 Rexroth

Rexrorth- Proportional directional valve 4WRAE - Van điều hướng tỷ lệ 4WRAE

https://store.boschrexroth.com/apex/ccrz__ProductDetails?cclcl=en_AE&seoid=PROPORTIONAL-DIRECTIONAL-VALVE_R900954088&sku=R900954088

Tên thiết bị:

Proportional directional valve - Van điều hướng tỷ lệ

Mã đặt hàng:

4WRAE-10-W60-22/G24K31/A1V PN: R900954088

Nhà sản xuất:

Rexroth Germany

Nhà cung cấp:

ANS Việt Nam

4WRAE-10-W60-22/G24K31/A1V PN: R900954088 valve Rexroth, Rexroth Viet Nam, 4WRAE-10-W60-22/G24K31/A1V PN: R900954088 valve, valve Rexroth, 4WRAE-10-W60-22/G24K31/A1V PN: R900954088 Rexroth

Đặc tính và ứng dụng

4WRAE là van định hướng tỷ lệ hoạt động trực tiếp với phản hồi vị trí điện và điện tử tích hợp (OBE). Là phiên bản 4/2 hoặc 3/4 chiều, nó được sử dụng để điều khiển hướng và lưu lượng thể tích. Thiết bị điện tử điều khiển tích hợp (OBE) có thể được vận hành với đầu vào điện áp ("A1") hoặc với đầu vào dòng điện ("F1"). Với các đặc tính của nó, van phù hợp để sử dụng với động lực lớn, điều khiển vị trí, lực, áp suất hoặc vận tốc.

  • Van định hướng tỷ lệ vận hành trực tiếp Bosch Rexroth với phản hồi vị trí điện và thiết bị điện tử tích hợp (OBE)
  • Kiểm soát hướng và lưu lượng dòng chảy.
  • Hoạt động bằng cách sử dụng các solenoids tỷ lệ với ren trung tâm và cuộn dây có thể tháo rời.
  • Tấm phụ: Kiểu cổng theo ISO 4401
  • Ống điều khiển dạng trung tâm lò xo

 

Thông số kỹ thuật

 

Type of connection

Subplate mounting

Max. pressure [bar]

315

Max. flow [l/min]

75

Nominal flow [l/min]

60

Size

10

Type of actuation

Integrated electronics

Connection diagram

ISO 4401-05-04-0-05

Number of ports

4

Number of switching positions

3

Supply voltage

24 V DC

Electrical connector

Round connector 6+PE

Spool symbol

Symbol W

Electrical connection description

Connector 7-pole (6 + PE) according to EN 175201-804

Connectivity

Analog, command value ±10 V

Hydraulic fluid

HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR

Weight [kg]

6.18

 

Mã hàng tương đương

 

R900954084

4WRAE 10 E1-30-2X/G24K31/A1V

R900954409

4WRAE 10 E1-60-2X/G24K31/A1V

R901049206

4WRAE 10 E1-60-2X/G24K31/F1V

R900909658

4WRAE 10 E1-60-2X/G24N9K31/A1V

R900933793

4WRAE 10 E30-2X/G24K31/A1V

R901026395

4WRAE 10 E30-2X/G24K31/F1V

R900920588

4WRAE 10 E30-2X/G24N9K31/A1V

R900904010

4WRAE 10 E30-2X/G24N9K31/F1V

R900954083

4WRAE 10 E60-2X/G24K31/A1V

R900965674

4WRAE 10 E60-2X/G24K31/F1V

R900558356

4WRAE 10 E60-2X/G24N9K31/A1V

R901038922

4WRAE 10 E60-2X/G24N9K31/A1V-280

R900929318

4WRAE 10 E60-2X/G24N9K31/F1V

R900954085

4WRAE 10 EA30-2X/G24K31/A1V

R900940206

4WRAE 10 EA30-2X/G24N9K31/A1V

R900954086

4WRAE 10 EA60-2X/G24K31/A1V

R900916601

4WRAE 10 EA60-2X/G24N9K31/A1V

R900926473

4WRAE 10 EB60-2X/G24N9K31/A1V

R900953496

4WRAE 10 W1-30-2X/G24K31/A1V

R900707215

4WRAE 10 W1-30-2X/G24K31/F1V

R900925687

4WRAE 10 W1-30-2X/G24N9K31/F1V

R900954089

4WRAE 10 W1-60-2X/G24K31/A1V

R900732536

4WRAE 10 W1-60-2X/G24K31/F1V

R900949757

4WRAE 10 W1-60-2X/G24N9K31/F1V

R900954087

4WRAE 10 W30-2X/G24K31/A1V

R901059583

4WRAE 10 W30-2X/G24K31/A1V-280

R900711868

4WRAE 10 W30-2X/G24K31/F1V

R900913646

4WRAE 10 W30-2X/G24N9K31/A1V

R900946871

4WRAE 10 W3-60-2X/G24N9K31/A1V

R900954088

4WRAE 10 W60-2X/G24K31/A1V

R900710530

4WRAE 10 W60-2X/G24K31/F1V

R900900988

4WRAE 10 W60-2X/G24N9K31/A1V

R900920055

4WRAE 10 W60-2X/G24N9K31/F1V

R900954090

4WRAE 10 WA30-2X/G24K31/A1V

R900954091

4WRAE 10 WA60-2X/G24K31/A1V

R900953168

4WRAE 6 E03-2X/G24N9K31/A1V

R900954069

4WRAE 6 E07-2X/G24K31/A1V

R901201706

4WRAE 6 E07-2X/G24K31/A1V-280

R900759329

4WRAE 6 E07-2X/G24K31/F1V

R900925006

4WRAE 6 E07-2X/G24N9K31/A1V

R901130352

4WRAE 6 E07-2X/G24N9K31/A1V-280

R900925456

4WRAE 6 E07-2X/G24N9K31/F1V

R900954072

4WRAE 6 E1-15-2X/G24K31/A1V

R900954073

4WRAE 6 E1-30-2X/G24K31/A1V

R900954070

4WRAE 6 E15-2X/G24K31/A1V

R901282085

4WRAE 6 E15-2X/G24K31/A1V-280

R901019997

4WRAE 6 E15-2X/G24K31/F1V

R900909389

4WRAE 6 E15-2X/G24N9K31/A1V

R900947059

4WRAE 6 E15-2X/G24N9K31/F1V

R900954071

4WRAE 6 E30-2X/G24K31/A1V

R901015613

4WRAE 6 E30-2X/G24K31/F1V

R900558355

4WRAE 6 E30-2X/G24N9K31/A1V

R900974925

4WRAE 6 E30-2X/G24N9K31/A1V-280

R900931485

4WRAE 6 E30-2X/G24N9K31/F1V

R900745630

4WRAE 6 EA07-2X/G24K31/A1V

R900966133

4WRAE 6 EA07-2X/G24N9K31/A1V

R900954074

4WRAE 6 EA15-2X/G24K31/A1V

R901145773

4WRAE 6 EA15-2X/G24K31/F1V

R900954075

4WRAE 6 EA30-2X/G24K31/A1V

R901021332

4WRAE 6 EA30-2X/G24K31/F1V

R900937158

4WRAE 6 EA30-2X/G24N9K31/A1V

R900736894

4WRAE 6 W03-2X/G24N9K31/A1V

R900954076

4WRAE 6 W07-2X/G24K31/A1V

R900778280

4WRAE 6 W07-2X/G24K31/F1V

R900932003

4WRAE 6 W07-2X/G24N9K31/A1V

R900950144

4WRAE 6 W07-2X/G24N9K31/F1V

R901099279

4WRAE 6 W1-07-2X/G24K31/F1V

R900954079

4WRAE 6 W1-15-2X/G24K31/A1V

R901018004

4WRAE 6 W1-15-2X/G24K31/F1V

R900954080

4WRAE 6 W1-30-2X/G24K31/A1V

R900974817

4WRAE 6 W1-30-2X/G24K31/F1V

R900913445

4WRAE 6 W1-30-2X/G24N9K31/A1V

R900941258

4WRAE 6 W1-30-2X/G24N9K31/F1V

R900954077

4WRAE 6 W15-2X/G24K31/A1V

R900976919

4WRAE 6 W15-2X/G24K31/F1V

R900908938

4WRAE 6 W15-2X/G24N9K31/A1V

R900908195

4WRAE 6 W15-2X/G24N9K31/F1V

R900954078

4WRAE 6 W30-2X/G24K31/A1V

R900762072

4WRAE 6 W30-2X/G24K31/F1V

R900900987

4WRAE 6 W30-2X/G24N9K31/A1V

R900943826

4WRAE 6 W30-2X/G24N9K31/F1V

R900946529

4WRAE 6 WA07-2X/G24N9K31/A1V

R900954081

4WRAE 6 WA15-2X/G24K31/A1V

R900954082

4WRAE 6 WA30-2X/G24K31/A1V

R900941851

4WRAE 6 WB30-2X/G24N9K31/A1V

R900925007

4WRAEB 6 E07-2X/G24N9K31/A1V

R900909922

4WRAEB 6 E1-15-2X/G24N9K31/A1V

R900913454

4WRAEB 6 E15-2X/G24N9K31/A1V

R900913453

4WRAEB 6 E30-2X/G24N9K31/A1V

R900948068

4WRAEB 6 EA07-2X/G24N9K31/A1V

R900940411

4WRAEB 6 EA15-2X/G24N9K31/A1V

R900913446

4WRAEB 6 EA30-2X/G24N9K31/A1V

R900934747

4WRAEB 6 W07-2X/G24N9K31/A1V

R900936137

4WRAEB 6 W15-2X/G24N9K31/A1V

R900913455

4WRAEB 6 W30-2X/G24N9K31/A1V

Xem thêm các sản phẩm khác tại đây

Mr Khang

Email: khang@ansgroup.asia

Số điện thoại: 0909394591

Zalo: 0909394591

Skype: live:.cid.2f401a59511dabc7