mo-dun-ap-suat-750pd4-fluke-pressure-module.png

Mô đun áp suất 750PD4 FLUKE Pressure Module 750PD4, ANS Viet Nam, FLuke Viet Nam, Mô đun áp suất 750PD4, 750PD4 FLUKE Pressure Module, 750PD4 FLUKE

https://www.fluke.com/en-us/product/calibration-tools/pressure-calibrators/fluke-750p

Tên thiết bị: Pressure Module - Mô đun áp suất

Mã đặt hàng: Fluke-750PD4

Nhà sản xuất: FLUKE-USA

Nhà cung cấp: ANS Việt Nam

Mô đun áp suất 750PD4 FLUKE Pressure Module 750PD4, ANS Viet Nam, FLuke Viet Nam, Mô đun áp suất 750PD4, 750PD4 FLUKE Pressure Module, 750PD4 FLUKE

Đặc tính và ứng dụng

Mô-đun Áp suất 750P là mô đun áp suất lý tưởng để đo áp suất tương đối, chênh lệch và áp suất tuyệt đối với các máy hiệu chuẩn quá trình ghi dữ liệu Fluke 750 và 740 và máy hiệu chuẩn quá trình đa năng 725, 726 để đo áp suất.

 • 0,025 % sai số tham chiếu
 • Thông số kỹ thuật 6-tháng và 1-năm
 • Nhiệt độ được bù vào 0 °C được 50 °C
 • Truyền thông tin dạng số với các máy hiệu chuẩn, không mất tín hiệu hoặc lỗi tương tự
 • Lựa chọn hàng loạt phạm vi
 • Các mô-đun đo áp suất tương đối, vi sai, dải kép, tuyệt đối và chân không

Dòng Mô-đun Áp suất Hoàn chỉnh

Dòng 48 mô-đun áp suất bao gồm các máy hiệu chỉnh áp suất từ 0 đến 1 inH 20 đến 10,000 psi (2,5 mBar đến 690 bar).

Các mô-đun áp suất tương đối có một đầu nối áp suất và đo áp suất liên quan đến áp suất khí quyển. Các mô-đun áp suất chênh lệch có hai đầu nối áp suất và đo sự khác nhau giữa áp suất ứng dụng trên đầu nối cao so với đầu nối thấp. Mỗi mô-đun được ghi nhãn rõ ràng về phạm vi, áp suất dư và khả năng tương thích với môi trường. Tất cả mô-đun bao gồm NPT, chuẩn đo (BSP) và bộ phận nối M20. Tương thích với mọi máy hiệu chỉnh áp suất, đa chức năng và xử lý văn bản (bao gồm: Fluke 754, 752, 726, 725, 721, 719Pro, 719, 717 và các máy hiệu chỉnh kế thừa 741, 743, 744, 701 và 702).

Đo Nhanh và Dễ dàng

Mô-đun áp suất 750P của Fluke dễ sử dụng. Để đo áp suất, nối mô-đun áp suất với nguồn áp suất hoặc bơm tay rồi nối cáp mô-đun áp suất đến máy hiệu chỉnh. Áp dụng áp suất từ nguồn áp suất và nó hiển thị bằng số trên máy hiệu chỉnh. Chỉ cần chạm nút, áp suất có thể hiển thị trong 11 thiết bị kỹ thuật khác nhau. Khi sử dụng với Máy hiệu chỉnh xử lý văn bản sê-ri 750, số đo áp suất có thể được đánh dấu ngày/giờ và lưu trữ kiểu điện tử để phục hồi sau này. Việc này sẽ tiết kiệm thời gian, loại bỏ các lỗi và hỗ trợ tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn chất lượng.

Lựa chọn từ:

 • Mô-đun chênh lệch
 • Mô-đun tương đối
 • Mô-đun áp suất cao
 • Mô-đun tuyệt đối
 • Mô-đun chân không
 • Mô-đun phạm vi kép
 • Mô-đun tham chiếu

Thông số kỹ thuật chi tiết

Mô-đun Chênh lệch Thông số kỹ thuật

Model

Thông số / Phạm vi

Tốc độ truyền từng khối6

Môi trường phía Cao2

Môi trường phía Thấp2

750P00

0 đến 1 inH 2O (0 đến 2,5 mBar)

30X

Không khí khô

Không khí khô

750P01

0 đến 10 inH 2O (0 đến 25 mBar)

3X

Không khí khô

Không khí khô

750P02

0 đến 1 psi (0 đến 70 mBar)

3X

Không khí khô

Không khí khô

750P22

0 đến 1 psi (0 đến 70 mBar)

3X

316 SS

Không khí khô

750P03

0 đến 5 psi (0 đến 350 mBar)

3X

Không khí khô

Không khí khô

750P23

0 đến 5 psi (0 đến 350 mBar)

4X

316 SS

Không khí khô

750P04

0 đến 15 psi (0 đến 1 bar)

3X

Không khí khô

Không khí khô

750P24

0 đến 15 psi (0 đến 1 bar)

4X

316 SS

Không khí khô

Model

Sai số Tham chiếu4

Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)

Tổng sai số
1-năm1

Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)

Tổng sai số
6-tháng1

750P00

±0,15%

±0,3%

±0,35%

±0,25%

±0,30%

750P01

±0,1%

±0,2%

±0,3%

±0,15%

±0,25%

750P02

±0,050%

±0,1%

±0,15%

±0,075%

±0,125%

750P22

±0,050%

±0,1%

±0,15%

±0,075%

±0,125%

750P03

±0,02%

±0,04%

±0,05%

±0,035%

±0,04%

750P23

±0,02%

±0,04%

±0,05%

±0,035%

±0,04%

750P04

±0,0175%

±0,035%

±0,045%

±0,03%

±0,04%

750P24

±0,0175%

±0,035%

±0,045%

±0,03%

±0,04%

 

Thông số kỹ thuật Mô-đun Tương đối

Model

Thông số / Phạm vi

Tốc độ truyền từng khối6

Môi trường phía Cao2

Môi trường phía Thấp2

750P05

0 đến 30 psi (0 đến 2 bar)

4X

316 SS

Không có

750P06

0 đến 100 psi (0 đến 7 bar)

4X

316 SS

Không có

750P27

0 đến 300 psi (0 đến 20 bar)

4X

316 SS

Không có

750P07

0 đến 500 psi (0 đến 35 bar)

4X

316 SS

Không có

750P08

0 đến 1000 psi (0 đến 70 bar)

3X

316 SS

Không có

750P09

0 đến 1500 psi (0 đến 100 bar)

3X

316 SS

Không có

750P2000

0 đến 2000 psi (0 đến 140 bar)

3X

316 SS

Không có

Model

Sai số Tham chiếu:4

Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)

Tổng sai số
1-năm1

Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)

Tổng sai số
6-tháng1

750P05

±0,0175%

±0,035%

±0,045%

±0,03%

±0,04%

750P06

±0,0175%

±0,035%

±0,045%

±0,03%

±0,04%

750P27

±0,0175%

±0,035%

±0,045%

±0,03%

±0,04%

750P07

±0,0175%

±0,035%

±0,045%

±0,03%

±0,04%

750P08

±0,0175%

±0,035%

±0,045%

±0,03%

±0,04%

750P09

±0,0175%

±0,035%

±0,045%

±0,03%

±0,04%

750P2000

±0,0175%

±0,035%

±0,045%

±0,03%

±0,04%

 

Thông số kỹ thuật Mô-đun Áp suất Cao

Model

Thông số / Phạm vi

Tốc độ truyền từng khối6

Môi trường phía Cao2

Môi trường phía Thấp2

750P29

0 đến 3000 psi (0 đến 200 bar)

3X

316 SS

Không có

750P30

0 đến 5000 psi (0 đến 340 bar)

3X

316 SS

Không có

750P31

0 đến 10000 psi (0 đến 700 bar)

2X

316 SS

Không có

Model

Sai số Tham chiếu:4

Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)

Tổng sai số
1-năm1

Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)

Tổng sai số
6-tháng1

750P29

±0,0175%

±0,035%

±0,045%

±0,03%

±0,04%

750P30

±0,0175%

±0,035%

±0,045%

±0,03%

±0,04%

750P31

±0,0175%

±0,035%

±0,045%

±0,03%

±0,04%

 

Thông số kỹ thuật Mô-đun Tuyệt đối

Model

Thông số / Phạm vi

Tốc độ truyền từng khối6

Môi trường phía Cao2

Môi trường phía Thấp2

750PA3

0 đến 5 psia (0 đến 350 mBar)

4X

316 SS

Không có

750PA4

0 đến 15 psia (0 đến 1 bar)

4X

316 SS

Không có

750PA5

0 đến 30 psia (0 đến 2 bar)

4X

316 SS

Không có

750PA6

0 đến 100 psia (0 đến 7 bar)

4X

316 SS

Không có

750PA27

0 đến 300 psia (0 đến 20 bar)

4X

316 SS

Không có

750PA7

0 đến 500 psia (0 đến 35 bar)

4X

316 SS

Không có

750PA8

0 đến 1000 psia (0 đến 70 bar)

3X

316 SS

Không có

750PA9

0 đến 1500 psia (0 đến 100 bar)

3X

316 SS

Không có

Model

Sai số Tham chiếu:4

Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)

Tổng sai số
1-năm1

Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)

Tổng sai số
6-tháng1

750PA3

±0,03%

±0,06%

±0,07%

±0,05%

±0,06%

750PA4

±0,03%

±0,06%

±0,07%

±0,05%

±0,06%

750PA5

±0,03%

±0,06%

±0,07%

±0,05%

±0,06%

750PA6

±0,03%

±0,06%

±0,07%

±0,05%

±0,06%

750PA27

±0,03%

±0,06%

±0,07%

±0,05%

±0,06%

750PA7

±0,03%

±0,06%

±0,07%

±0,05%

±0,06%

750PA8

±0,03%

±0,06%

±0,07%

±0,05%

±0,06%

750PA9

±0,03%

±0,06%

±0,07%

±0,05%

±0,06%

 

Thông số kỹ thuật Mô-đun Chân không

Model

Thông số / Phạm vi

Tốc độ truyền từng khối6

Môi trường phía Cao2

Môi trường phía Thấp2

750PV3

-5 psi (-350 mBar)

4X

316 SS

Không khí khô

750PV4

-15 psi (-1 bar)

4X

316 SS

Không khí khô

Model

Sai số Tham chiếu:4

Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)

Tổng sai số
1-năm1

Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)

Tổng sai số
6-tháng1

750PV3

±0,03%

±0,06%

±0,07%

±0,05%

±0,06%

750PV4

±0,03%

±0,06%

±0,07%

±0,05%

±0,06%

 

Thông số kỹ thuật Phạm vi Kép

Model

Thông số / Phạm vi

Tốc độ truyền từng khối6

Môi trường phía Cao2

Môi trường phía Thấp2

750PD2

-1 đến 1 psi (-70 đến 70 mBar)

4X

316 SS

Không khí khô

750PD3

-5 đến 5 psi (-350 đến 350 mBar)

4X

316 SS

Không khí khô

750PD10

-10 đến 10 psi (-700 đến 700 mBar)

4X

316 SS

Không khí khô

750PD4

-15 đến 15 psi (-1 đến 1 bar)

4X

316 SS

Không khí khô

750PD5

-15 đến 30 psi (-1 đến 2 bar)

4X

316 SS

750PD50

-15 đến 50 psi (-1 đến 3,5 bar)

4X

316 SS

750PD6

-15 đến 100 psi (-1 đến 7 bar)

4X

316 SS

750PD7

-15 đến 200 psi (-1 đến 14 bar)

4X

316 SS

750PD27

-15 đến 300 psi (-1 đến 20 bar)

4X

316 SS

Model

Sai số Tham chiếu:4

Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)

Tổng sai số
1-năm1

Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)

Tổng sai số
6-tháng1

750PD2

±0,05%

±0,1%

±0,15%

±0,075%

±0,125%

750PD3

±0,03%

±0,06%

±0,07%

±0,05%

±0,06%

750PD10

±0,025%

±0,05%

±0,07%

±0,04%

±0,06%

750PD4

±0,0175%

±0,035%

±0,045%

±0,03%

±0,04%

750PD5

±0,0175%

±0,035%

±0,045%

±0,03%

±0,04%

750PD50

±0,0175%

±0,035%

±0,045%

±0,03%

±0,04%

750PD6

±0,0175%

±0,035%

±0,045%

±0,03%

±0,04%

750PD7

±0,0175%

±0,035%

±0,045%

±0,03%

±0,04%

750PD27

±0,0175%

±0,035%

±0,045%

±0,03%

±0,04%

 

Thông số kỹ thuật Mô-đun Tham chiếu

Model

Thông số / Phạm vi

Tốc độ truyền từng khối6

Môi trường phía Cao2

Môi trường phía Thấp2

750R045

0 đến 15 psi (0 đến 1 bar)

3X

Không khí khô

Không khí khô

750R065

0 đến 100 psi (0 đến 7 bar)

4X

316 SS

750R27

0 đến 300 psi (0 đến 20 bar)

4X

316 SS

750R07

0 đến 500 psi (0 đến 35 bar)

4X

316 SS

750R085

0 đến 1000 psi (0 đến 70 bar)

3X

316 SS

750R29

0 đến 3000 psi (0 đến 200 bar)

3X

316 SS

750R30

0 đến 5000 psi (0 đến 340 bar)

3X

316 SS

750R315

0 đến 10000 psi (0 đến 700 bar)

2X

316 SS

750RD5

-15 đến 30 psi (-1 đến 2 bar)

4X

Không khí khô

750RD65

-12 đến 100 psi (-1 đến 7 bar)

4X

316 SS

750RD27

-12 đến 300 psi (-0,8 đến 20 bar)

4X

316 SS

Model

Sai số Tham chiếu:4

Tổng sai số
1-năm
(15-35°C)

Tổng sai số
1-năm1

Tổng sai số
6-tháng
(15-35°C)

Tổng sai số
6-tháng1

750R045

±0,01% của FS

±0,02% của FS

±0,04% của FS

±0,015% của FS

±0,035% của FS

750R065

±0,01% của FS

±0,02% của FS

±0,04% của FS

±0,015% của FS

±0,035% của FS

750R27

±0,01% của FS

±0,02% của FS

±0,04% của FS

±0,015% của FS

±0,035% của FS

750R07

±0,01% của FS

±0,02% của FS

±0,04% của FS

±0,015% của FS

±0,035% của FS

750R085

±0,01% của FS

±0,02% của FS

±0,04% của FS

±0,015% của FS

±0,035% của FS

750R29

±0,01% của FS

±0,02% của FS

±0,04% của FS

±0,015% của FS

±0,035% của FS

750R30

±0,01% của FS

±0,02% của FS

±0,04% của FS

±0,015% của FS

±0,035% của FS

750R315

±0,01% của FS

±0,02% của FS

±0,04% của FS

±0,015% của FS

±0,035% của FS

750RD5

±0,01% của FS

±0,02% của FS

±0,04% của FS

±0,015% của FS

±0,035% của FS

750RD65

±0,01% của FS

±0,02% của FS

±0,04% của FS

±0,015% của FS

±0,035% của FS

750RD27

±0,01% của FS

±0,02% của FS

±0,04% của FS

±0,015% của FS

±0,035% của FS

Một số dòng sản phẩm khác của Fluke

 • Fluke-773
 • Fluke-1507
 • Fluke-87VC
 • Fluke-T6-1000
 • Fluke-3760-FC
 • Fluke-1630-2
 • Fluke-177C
 • Fluke-BP7235
 • Fluke-87-5C
 • FLuke-279FC
 • FLuke-772

Đại lý Phân phối chính hãng tại ANS Viet Nam

Xem thêm các sản phẩm khác tại đây

Mr Khang

Email: khang@ansgroup.asia

Số điện thoại: 0909394591

Zalo: 0909394591

Skype: live:.cid.2f401a59511dabc7