bom-banh-rang-al4124a-viking-pump-vietnam.png

100% USA Origin

Viking Pump Vietnam

Model : AL4124A
S/N: 11219417
Bơm bánh răng
Note: AL4124A là mã thay thế cho AL4125