rotary-paddle-type-level-sensor-hl-400ze-npp-towa-seiden-vietnam.png

Rotary paddle type level sensor code: HL-400ZE | NPP Towa Seiden Vietnam

Công tắc mức kiểu cánh khuấy được đo mật độ bằng công tắc mức kiểu tiếp điểm phát hiện.
Ngoài ra, không chỉ thay thế cánh khuấy phát hiện để đo mật độ rất thấp của sự cố điều chỉnh độ nhạy, ít lo lắng hơn, ngay cả khi những thay đổi được đo trong cùng một bể bị trục trặc.
Sau đó, chuyển đổi mức phù hợp nhất để phát hiện mức của công tắc mức chất rắn dạng hạt bởi vì thông qua một nguyên tắc cơ học đơn giản và một phương pháp khác ngoài sốc và rung, có thể nói không có vấn đề gì liên quan đến việc phát hiện mái chèo và trục chính.

100% Japan Origin

Towa Seiden Vietnam

Model: HL-400ZE Length: 85mm
ROTARY PADDLE TYPE LEVEL SENSOR
Power supply: AC200-220V
Screw-in: G3/4''
Paddle: W35x80mm
Length: 85mm Toque week 3
Same spec as S/N: 493844