reciprocating-machinery-protector-pcb-ex649a71-npp-pcb-vietnam.png

Reciprocating Machinery Protector code: PCB-EX649A71 | NPP PCB Vietnam

Máy phát rung 4-20 mA - Bộ bảo vệ máy móc pittông - khuỷu tay với thiết bị đầu cuối kết nối NPT - Chứng nhận ATEX

• Dải tần số: 4 đến 166 Hz
• Nhiệt độ: -40 đến 100 ° C

100% EU/US Origin PCB Vietnam PCB-EX649A71
 Reciprocating Machinery Protector