cong-tac-ap-suat-pressure-switch-fct-g1-2a4p-vrx-24vdc-npp-turck-vietnam.png

Công tắc áp suất Pressure switch code: FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC | NPP Turck Vietnam

 Cảm biến cho môi trường lỏng
■ Nguyên tắc nhiệt lượng
■ Điều chỉnh thông qua chiết áp
■ Trạng thái được chỉ báo qua chuỗi đèn LED
■ 5 dây DC, 19,2… 28,8 VDC
■ Tiếp điểm chuyển đổi, đầu ra rơ le
■ Thiết bị cáp

100% EU
Origin

Turck
Vietnam

Model : FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC
Pressure switch