thiet-bi-truyen-tin-hieu-transmitter-1056-01-20-38-an-rosemount-vietnam.png

Thiết bị truyền tín hiệu Transmitter code:1056-01-20-38-AN | Rosemount Vietnam

1056 tương thích với 499ACL-01 clo tự do cảm biến và cảm biến tổng clo 499ACL-02. Các Cảm biến 499ACL-02 phải được sử dụng với tổng TCL hệ thống điều hòa mẫu clo. 1056 đầy đủ bù các số đọc clo tự do và tổng số cho thay đổi tính thấm của màng do thay đổi nhiệt độ. Đối với các phép đo clo tự do, cả hai điều chỉnh pH tự động và thủ công có sẵn. Đối với tự động hiệu chỉnh pH chọn mã 32 và một cảm biến pH thích hợp. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng và hoạt động của các cảm biến clo amperometric và hệ thống đo lường TCL, tham khảo dữ liệu sản phẩm trang tính.

Thông số kỹ thuật:

Resolution: 0.001 ppm or 0.01 ppm – selectable

Input Range: 0 nA – 100 µA

Automatic pH correction (requires Code P): 6.0 to 10.0 pH

Temperature compensation: Automatic (via RTD) or manual (0-50°C).

Input filter: time constant 1 - 999 sec, default 5 sec.

Response time: 6 seconds to 100% of final reading

Recommended Sensors*

Chlorine: Model 499ACL-01 Free Chlorine or Model 499ACL-02 Total Residual Chlorine

pH: The following pH sensors are recommended for automatic pH correction of free chlorine readings:

Models: 399-09-62, 399-14, and 399VP-09

 

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: